1 februari 2024

Het EVV gaat nieuwe beheersovereenkomst aan met de Vlaamse Overheid als partnerorganisatie voor val- en fractuurpreventie

Naar aanleiding van het dossier dat we ingediend hebben bij de Vlaamse Overheid voor het sluiten van een nieuwe beheersovereenkomst (BHO) als partnerorganisatie val- en fractuurpreventie bij ouderen (voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028), kunnen we het goede nieuws melden dat ons dossier werd goedgekeurd door de Vlaamse Overheid!

We willen heel graag al onze partners bedanken voor de ondersteuning en samenwerking in het verleden en kijken alvast uit naar onze verdere samenwerking!

Het volledige jaarplan 2024 vind je hier.

We geven graag een overzicht mee van de projecten waar we verder op inzetten.

BE-EMPOWERed pilootproject

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen zal de komende jaren eerstelijnszones ondersteunen bij het implementeren van valpreventie interventies in de Vlaamse thuissetting. Het BE-EMPOWERed project wordt al sinds 2023 uitgetest in vier eerstelijnszones; waarvan drie eerstelijnszones ondersteuning krijgen van een opgeleide procesbegeleider. BE-EMPOWERed heeft als doel om valpartijen bij thuiswonende 65-plussers te verminderen. Dat gebeurt door het opzetten van onder andere een groepsprogramma voor oudere personen (+65jaar), workshops voor professionele zorgverleners en een implementatieplan voor eerstelijnszones.

Vlaams Otago oefenprogramma

De komende jaren zal het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen verder inzetten op het implementeren van de Vlaamse versie van het internationaal gevalideerde ‘valpreventie’ oefenprogramma (VL-Otago) voor thuiswonende ouderen in Vlaanderen. Professionele zorgverleners die door het expertisecentrum zijn opgeleid zijn tot instructeur, bieden (al dan niet via groepslessen) gedurende minimum 12 weken het Vlaams Otago oefenprogramma aan en begeleiden de deelnemers intensief en volgens een gestandaardiseerd traject. De VL-Otago instructeurs, die fungeren als ambassadeurs van het project, dragen bij tot de verdere bekendmaking en uitrol van het VL-Otago project. Het expertisecentrum zal hierin ondersteunen en verdere strategieën onderzoeken om de inkanteling in het Vlaamse zorglandschap en de duurzaamheid van het project te bevorderen.

Multidisciplinaire opleiding Expert valpreventie bij ouderen

De opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’ wordt in 2025 in een nieuw jasje gestoken. Tijdens deze vierdaagse opleiding verbreden professionele zorgverleners hun kennis en vaardigheden rond valpreventie bij ouderen. Het multidisciplinaire, praktijkgerichte en interactieve karakter van de opleiding draagt bij tot een goede implementatie in de eigen praktijkwerking. Naast wetenschappelijke bevindingen komen casuïstiek, groepsdiscussies en praktijkvoorbeelden aan bod. Na de opleiding ontvangen deelnemers een gepersonaliseerd getuigschrift en kunnen zij toetreden tot het Expertennetwerk Valpreventie.

Project 'Procesbegeleiding voor preventie binnen Zorg en Welzijn'

De Vlaamse Overheid lanceerde het project 'Procesbegeleiding voor preventie binnen Zorg en Welzijn’. Dit project stelt gratis procesbegeleiders beschikbaar om woonzorgcentra te ondersteunen bij het bekomen van een preventief gezondheidsbeleid voor o.a. het thema val- en fractuurpreventie. Gedurende 65 uur ontvangen woonzorgcentra gratis intensieve ondersteuning op maat van een procesbegeleider en dit verspreid over minimum 2 jaar. Procesbegeleiders bieden vandaag al ondersteuning aan meer dan 380 woonzorgcentra verspreid over Vlaanderen. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie zal de komende jaren haar rol in de opleiding, coaching en ondersteuning van de procesbegeleiders en WZC’s blijven opnemen en intensifiëren.

Vlaamse richtlijn 'Valpreventie in woonzorgcentra'

De langverwachte nieuwe richtlijn rond valpreventie in woonzorgcentra komt er aan. De afgelopen twee jaar werd hier door het EVV en al haar partners hard aan gewerkt. De richtlijn wordt momenteel ingediend bij Cebam voor het validatieproces. Zodra de richtlijn wordt goedgekeurd door Cebam zal deze onmiddellijk beschikbaar gesteld worden voor iedereen.

Week van de Valpreventie

De jaarlijkse sensibiliseringscampagne ‘Week van de Valpreventie’ (WvdV), met een bereik van meer dan 1100 gezondheidszorgorganisaties, werd tot op heden reeds 12 keer georganiseerd en heeft als doel oudere personen, hun familie en alle gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informeren over val- en fractuurpreventie en de Vlaamse praktijkrichtlijnen. Markeer alvast 22 tot en met 28 april 2024 in je agenda, want dan organiseren we de 13de Week van de Valpreventie (WvdV), met als thema ‘Wandel je mee? Samen in beweging!’

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x