Het Expertisecentrum

Voorstelling EVV

Op 5 december 2008 keurde de Vlaamse Regering het convenant goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen (EVV) voor de periode 1 november 2008 tot en met 31 december 2010, en later verlengd tot 31 december 2011.Op 16 december 2011 keurde de Vlaamse regering de beheersovereenkomst goed voor de subsidiĆ«ring en erkenning van Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) als partnerorganisatie voor val- en fractuurpreventie bij ouderen. Deze beheersovereenkomst gaat in op 1 januari 2012 en loopt tot en met 31 december 2016. Momenteel heeft het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventieVlaanderen (EVV) een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid van 1 januari 2017 en tot en met 31 december 2021.

De opdrachten situeren zich binnen vier resultaatgebieden rond het thema valpreventie bij zowel thuiswonende ouderen als ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven:

  1. Het aanbieden van informatie, documentatie en advies
  2. Het ontwikkelen van methodieken en materialen die, wat effectiviteit betreft, wetenschappelijk onderbouwd zijn
  3. Disseminatie van methodieken
  4. Het ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen, met inbegrip van deskundigheidsbevordering.

De werking van het EVV verloopt in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.  

Jaarplannen en -rapporten

Jaarplannen

Jaarplan 2022

Jaarplan 2021

Jaarplan 2020

Jaarplan 2019

Jaarplan 2018


Jaarrapporten

Milisen, K., Belaen, G., Meurrens, J., Slock, C., Valy, S., Vandervelde, S. & Vlaeyen, E. (2022). Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV): Jaarrapport 2021. In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Welzijnszorg.

Milisen, K., Belaen, G., Meurrens, J., Poels, J., Valy, S., Vandervelde, S. & Vlaeyen, E. (2021) Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV): Jaarrapport 2020. In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Welzijnszorg.

Milisen, K., Poels, J., Vlaeyen, E., Meurrens, J., Valy, S., Vandervelde, S. & Vandekerkhof, S. (2020) Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV): Jaarrapport 2019. In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Welzijnszorg.

Milisen, K., Poels, J., Vlaeyen, E., Meurrens, J., Valy, S., Vandervelde, S. & Dejaeger, E. (2019) Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV): Jaarrrapport 2018. In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Welzijnszorg.

Milisen, K., Poels, J., Vlaeyen, E., Leysens, G., Meurrens, J., Van Hoof, E. & Dejaeger, E. (2018). Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV): Jaarrapport 2017. In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Welzijnszorg.

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x