Het Expertisecentrum

Voorstelling EVV

Op 5 december 2008 keurde de Vlaamse Regering het convenant goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Expertisecentrum Valpreventie Vlaanderen (EVV) voor de periode 1 november 2008 tot en met 31 december 2010, en later verlengd tot 31 december 2011. Op 16 december 2011 keurde de Vlaamse regering de beheersovereenkomst goed voor de subsidiëring en erkenning van Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) als partnerorganisatie voor val- en fractuurpreventie bij ouderen. Deze beheersovereenkomst gaat in op 1 januari 2012 en loopt tot en met 31 december 2016. Daarna had het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventieVlaanderen (EVV) een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2023. Naar aanleiding van het dossier dat we ingediend hebben bij de Vlaamse Overheid voor het sluiten van een nieuwe beheersovereenkomst (BHO) als partnerorganisatie val- en fractuurpreventie bij ouderen (voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028), kunnen we het goede nieuws melden dat ons dossier werd goedgekeurd door de Vlaamse Overheid!  

De opdrachten situeren zich binnen vier resultaatgebieden rond het thema valpreventie bij zowel thuiswonende ouderen als ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven:

  1. Het aanbieden van informatie, documentatie en advies
  2. Het ontwikkelen van methodieken en materialen die, wat effectiviteit betreft, wetenschappelijk onderbouwd zijn
  3. Disseminatie van methodieken
  4. Het ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen, met inbegrip van deskundigheidsbevordering.

De werking van het EVV verloopt in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.  


Missie en visie

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) werkt voor het realiseren van haar opdrachten met betrekking tot val- en fractuurpreventie vanuit de volgende missie en visie:

  • De werking van het EVV streeft (in)direct het welzijn van zowel thuiswonende oudere personen als oudere personen die in een residentiële setting verblijven na, in het bijzonder met betrekking tot valproblematiek.
  • Oudere personen worden beschouwd als unieke en volwaardige individuen met recht op eigen autonomie. Vanuit een holistische visie moeten zijn/haar kansen en mogelijkheden optimaal worden benut.
  • Voor het welzijn van oudere personen, dienen wetenschap en praktijk op elkaar afgesteld te worden. Daarom ontwikkelt het EVV op basis van de best beschikbare wetenschappelijke evidentie en klinische expertise van haar partners verschillende methodieken en materialen, rekening houdend met haalbaarheid en toegankelijkheid in praktijk. Wijzigingen en nieuwe bevindingen worden zo snel als mogelijk gecommuniceerd naar alle relevante partners. Naast het informeren en het sensibiliseren, biedt het EVV ondersteuning bij de implementatie van val- en fractuurpreventie in de residentiële setting en in de thuissetting.
  • Oudere personen en hun familie staan centraal. Zij worden betrokken bij zowel de ontwikkeling als bij de verdere disseminatie en implementatie van methodieken en materialen.
  • Een valincident wordt aanzien als multifactorieel van aard, wat een multidisciplinaire benadering vraagt. Daarom staat de samenwerking met al haar relevante partners en disciplines in de gezondheids- en welzijnszorg voorop, zowel in het domein van onderzoek en onderwijs, als in het domein van implementatie en dagelijkse praktijk. In deze samenwerking wordt elk hun stem als gelijkwaardig en waardevol beschouwd.


Jaarplannen en -rapporten

Jaarplannen

Jaarplan 2024

Jaarplan 2023

Jaarplan 2022

Jaarplan 2021

Jaarplan 2020

Jaarplan 2019

Jaarplan 2018


Jaarrapporten

Milisen. K., Belaen, G., Lafosse, A., Meurrens, J., Sevenants, S., Vandervelde, S. & Vlaeyen, E. (2024). Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV): Jaarrapport 2023. In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Welzijnszorg.

Milisen. K., Belaen, G., Meurrens, J., Sevenants, S., Vandervelde, S. & Vlaeyen, E. (2023). Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV): Jaarrapport 2022. In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Welzijnszorg.

Milisen, K., Belaen, G., Meurrens, J., Slock, C., Valy, S., Vandervelde, S. & Vlaeyen, E. (2022). Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV): Jaarrapport 2021. In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Welzijnszorg.

Milisen, K., Belaen, G., Meurrens, J., Poels, J., Valy, S., Vandervelde, S. & Vlaeyen, E. (2021) Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV): Jaarrapport 2020. In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Welzijnszorg.

Milisen, K., Poels, J., Vlaeyen, E., Meurrens, J., Valy, S., Vandervelde, S. & Vandekerkhof, S. (2020) Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV): Jaarrapport 2019. In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Welzijnszorg.

Milisen, K., Poels, J., Vlaeyen, E., Meurrens, J., Valy, S., Vandervelde, S. & Dejaeger, E. (2019) Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV): Jaarrrapport 2018. In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Welzijnszorg.

Milisen, K., Poels, J., Vlaeyen, E., Leysens, G., Meurrens, J., Van Hoof, E. & Dejaeger, E. (2018). Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV): Jaarrapport 2017. In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Welzijnszorg.

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x