Procesbegeleiding bij implementatie van valpreventie

Het project procesbegeleiding voor preventie binnen woonzorgcentra wil tegemoetkomen aan de motivatie van de WZC om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners te bevorderen, de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en om de kennis over gezondheidsthema’s te verhogen en er ook expliciet aandacht aan te besteden. Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’. 

De Vlaamse overheid stelt procesbegeleiders ter beschikking om WZC hierin te ondersteunen. In een eerste fase zet het project in op val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca. De procesbegeleider werkt op maat van het WZC. Met begrip voor de dagelijkse realiteit en met oog op de visie van het WZC. Geen inspecteur, maar iemand die het proces mee opvolgt. Een inhoudelijk expert over het thema die nieuwe inzichten, tips, tools en instrumenten aanreikt om het WZC te ondersteunen bij een succesvolle implementatie van het thema. Hiervoor kreeg de procesbegeleider een intensieve opleiding. 

Het woonzorgcentrum zal aan de hand van het implementatieplan voor val- en fractuurpreventie in Vlaamse woonzorgcentra stapsgewijs valpreventie implementeren.

Wil jij samen met een procesbegeleider in jouw woonzorgcentrum aan de slag met valpreventie ? Kijk dan snel hier voor meer informatie en dien je aanvraag in.


keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x