2 maart 2023

Update Expertennetwerk Valpreventie

Ken jij het Expertennetwerk Valpreventie al? Het Expertennetwerk Valpreventie is een netwerk dat bestaat uit ongeveer 110 professionele zorgverleners in de eerstelijnszorg die worden onderverdeeld in expertisegebieden, op basis van de opleiding(en) die ze gevolgd hebben bij het EVV. Via ons netwerk trachten we de theorie en praktijk inzake val- en fractuurpreventie dichter bij elkaar te brengen. Onze experten fungeren als ambassadeurs en worden op regelmatige basis bijgeschoold inzake val- en fractuurpreventie. Het netwerk beschikt over drie expertisegebieden:

  • Vorming en advies: Deze professionele zorgverleners hebben de vierdaagse multidisciplinaire opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’ van het EVV gevolgd. Deze experten kan je contacteren voor vormingen en algemeen advies rond val- en fractuurpreventie. Meer info zie:
  • Implementatie van valpreventiemaatregelen: Deze professionele zorgverleners hebben de opleiding tot ‘Procesbegeleider Val- en fractuurpreventie in woonzorgcentra’ van het EVV en het Vlaams Instituut Gezond Leven gevolgd. Deze experten kan je contacteren voor adviesverlening rond de implementatie van valpreventiemaatregelen. Momenteel ligt de focus op implementatie in de WZC. In een latere fase zal ook de thuiszorg aan bod komen.
  • Vlaams Otago oefenprogramma: Deze professionele zorgverleners hebben de opleiding tot Vlaams Otago instructeur van het EVV gevolgd. Deze experten kan je contacteren voor het instrueren en begeleiden van het Vlaams Otago oefenprogramma aan thuiswonende ouderen.

Wil je meer te weten komen over onze experten? Neem dan zeker een kijkje op www.valpreventie.be/expertennetwerk-1.

Wil je zelf deel uitmaken van dit netwerk? Neem dan deel aan één van onze opleidingen binnen ons aanbod. Voor meer info, zie: https://www.valpreventie.be/vormingen

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x