Zorg & begeleiding

Zorg voor een goede doorverwijzing naar een kwaliteitsvolle zorg en begeleiding. Volgende acties kunnen hiertoe bijdragen: 

  • Verwijs door naar ‘Ergo aan huis’ waarbij een ergotherapeut aan huis komt en advies geeft rond woningaanpassing met als doel dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Voorbeeld: https://www.genk.be/contact/58/ergo-aan-huis .
  • Verwijs door naar ‘Bewegen op verwijzing’ waarbij mensen met een gezondheidsrisico (bv. valrisico) op weg worden geholpen naar een actiever leven. Klik hier voor meer informatie.
  • Creëer een mogelijkheid waar zorgverleners kunnen samenkomen voor overleg: Er is behoefte om verschillende zorgverleners samen te brengen om valproblematiek multidisciplinair aan te pakken. Er is nood aan fysieke en digitale overlegstructuren voor een multidisciplinaire samenwerking in de thuiszorg en over de grenzen van verschillende zorgsettings heen. Hier kunnen lokale besturen een ondersteunende en trekkende rol in spelen. Een lokaal bestuur kan bijvoorbeeld een digitaal platform oprichten waar verschillende zorgverleners elkaar kunnen vinden of kan overlegmomenten organiseren en faciliteiten voorzien waar de zorgverleners kunnen samenwerken (vb. voor het organiseren van een MFO pakket valpreventie en medicatie). 


keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x