Vormingen hulpverleners


Vorming huisarts, kinesitherapeut, ergotherapeut en verpleegkundige werkzaam in de thuissetting


Vorming huisarts, kinesitherapeut, ergotherapeut en verpleegkundige werkzaam in de woonzorgcentra

Deze vorming wordt gegeven door de experten valpreventie bij ouderen, opgeleid vanuit het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen. De vorming is gebaseerd op de praktijkrichtlijn 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen, een praktijkrichtlijn voor Vlaanderen'.

Deze vorming wordt gegeven door de experten valpreventie bij ouderen, opgeleid vanuit het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen. De vorming is gebaseerd op de praktijkrichtlijn 'Valpreventie in woonzorgcentra, praktijkrichtlijn voor Vlaanderen'.


VRAAG AAN BIJ EEN 'EXPERT VALPREVENTIE'
Vorming zorgverleners: 'Laat angst om te vallen je leven niet bepalen!'


Vorming voor LOK's huisarts


De vorming bevat oefeningen, stellingen, vragen en antwoorden over valpreventie waarbij er dieper wordt ingegaan op de valrisicofactor ‘valangst’. De zorgverleners krijgen informatie over het voorkomen en de gevolgen van vallen en valangst. Verder krijgen de zorgverleners zicht op de aanpak van valangst bij ouderen.
Dit Lok-pakket wordt gegeven door sprekers opgeleid vanuit Domus Medica en het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen. Dit navormingspakket heeft als doel om huisartsen te helpen om met de praktijkinstrumenten val- en fractuurpreventie aan de slag te kunnen gaan.


Kostprijs: gratis


Vraag aan bij Domus Medica via hun website

Website Domus Medica 

of 03/425.76.76
MFO pakket valpreventie en medicatie


Workshop 'Het grote vallpreventiespel'

Een MFO, of Medisch Farmaceutisch Overleg, is een lokaal overleg waarbij verschillende hulpverleners een situatie bespreken aan de hand van casussen en richtvragen met als doel hierover afspraken te maken. In de thuissetting is het MFO in eerste instantie bedoeld voor artsen en apothekers, maar ook andere zorgverleners, zoals (hoofd)verpleegkundigen kunnen betrokken worden.

Belangrijk: Het MFO Valpreventie en medicatie is geen bijscholing als dusdanig over valproblematiek, maar focust zich wel op het maken van lokale afspraken over medicatie en valproblematiek.


Indien je een MFO wenst te organiseren, neem contact op: Apothekers met je lokale beroepsvereniging, Huisartsen met je LMN of huisartsenkring.


Regio’s die een MFO wensen te organiseren, hebben recht op RIZIV budget voor de organisatie en opvolging van het MFO. Meer info kan je hierterugvinden.


Een workshop met de ontwikkelaars van 'Het grote valpreventiespel'. Het spel leert je op een originele en interactieve manier alles wat je als (toekomstige) zorgmedewerker moet weten over valpreventie. Aan de hand van kennisvragen, doevragen en juist/fout - vragen leer je in een korte tijdspanne wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met valpreventie.

Voor een workshop rond dit spel kunnen Robin Biets en Peggy Lavaerts zich verplaatsen naar jouw zorginstelling.

Duur: 2u

Kostprijs: overeen te komen met de sprekers

Vraag aan bijen

Vorming verzorgenden, zorgkundigen en poetshulpen werkzaam in de thuissettingDeze vorming wordt gegeven door de experten valpreventie bij ouderen, opgeleid vanuit het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen. De vorming is gebaseerd op de praktijkrichtlijn 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen, een praktijkrichtlijn voor Vlaanderen' en richt zich specifiek op verzorgenden, zorgkundigen en poetshulpen werkzaam in de thuissetting


 
keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x