Valpreventie in het ziekenhuis

Valpreventie bij de geriatrische patiënt in het ziekenhuis

Het Belgisch College van Geneesheren voor de Dienst Geriatrie heeft in 2007, in samenwerking met een aantal experten en medewerkers uit klinische en wetenschappelijke instellingen, een leidraad ontworpen voor een uniforme aanpak van valproblematiek op de G-dienst in het ziekenhuis. In het voorjaar van 2008 werd in een pilootstudie de haalbaarheid van deze richtlijn in de praktijk nagegaan. De richtlijn zal voorlopig niet worden geupdate. Voor een meer recentere richtlijn kan NICE (2013). Falls: assessment and prevention of falls in older people of een kort overzicht van 'Preventing falls in older people overview' geraadpleegd worden.

Voor het gebruik van fysieke fixatie kan je de volgende richtlijn raadplegen:'Richtlijn betreffende vrijheidsbeperkende maatregelen ter beveiliging van de patiënt in de UZ Leuven' (Milisen et al., 2006).

Prakijkrichtlijn

Deze richtlijn kan je helpen om in de dagelijkse praktijk valincidenten te detecteren, na te kijken en te behandelen, om zo nieuwe valincidenten en de mogelijk ernstige gevolgen te voorkomen. Meer achtergrondinformatie over de problematiek, het belang en de ontwikkeling van een deze richtlijn vind je in de inleiding

Deze aanpak is:

  • multidisciplinair: geriaters, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten
  • gericht op de geriatrische hoogrisicopatiënt in het ziekenhuis
  • getest op haalbaarheid door 17 ziekenhuizen verspreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel

De strategie verloopt in 4 fasen:

  1. case finding: opsporen van de hoogrisicopersonen
  2. multifactoriële evaluatie: in kaart brengen van risicofactoren en oorzaken
  3. multifactoriële interventies: aanpak en behandeling
  4. transfer van informatie bij ontslag

Als praktijkmateriaal kan een werkfiche gedownload worden die bruikbaar is voor de dagelijkse praktijk.

Daarnaast wordt er in de richtlijn verwezen naar bijlagen die je hier kan downloaden:

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x