Privacy Policy

Lees deze privacyverklaring aandachtig om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op deze website. In dit geval handelt het EVV daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming (VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016).
Het EVV volgt in dit kader ook de richtlijnen en maatregelen genomen door de KU Leuven. Bekijk hier het privacybeleid van de KULeuven.

(datum laatste herwerking: 15/06/2018)

Wie verzamelt de informatie?

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) ingebed in het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (accentVV); Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg.

Adres: Kapucijnenvoer 35 blok d - bus 7001, 3000 Leuven, België

Hoe verzamelt het EVV persoonlijke gegevens?

Het EVV verzamelt enkel de persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, zoals uw naam, e-mailadres en discipline, met het oog op het leggen van verdere contacten tussen het EVV en geïnteresseerden.

Het EVV verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst in het kader van onze beheersovereenkomst met de Vlaamse Overheid. Een voorbeeld hiervan is het versturen van onze VALNIeuwsbrief.

Het EVV verwerkt enkel uw persoonlijke gegevens indien:

 • U hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • Of de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren;
 • Of we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken;
 • Of het van publiek of legitiem belang is;

Het EVV deelt uw gegevens niet met derden tenzij u hier expliciete toestemming voor gaf.

 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de door u aangevraagde dienst
 • Schrijft u zich in voor onze communicatie VALNIeuwsbrief, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om deze nieuwsbrief te bezorgen. U beschikt bovendien altijd over de optie om zich uit te schrijven op deze nieuwsbrief. Alsook geeft iedere nieuwsbrief hier u de mogelijkheid toe.
 • Indien noodzakelijk voor Vlaamse implementatie van methodieken en materalen delen wij uw persoonsgegevens met de Vlaamse Logo’s om de uitvoering van hun opdracht binnen het preventiedecreet mogelijk te maken.
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe worden de gegevens beschermd?

Het EVV neemt technische en organisatorische maatregelen zodat een gepaste beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is. Het EVV gaat op een confidentiële manier om met persoonsgegevens en doet alle mogelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de verwerkte gegevens te garanderen en inbreuken te voorkomen. Wanneer een inbreuk plaatsvindt, wordt hierover gerapporteerd in lijn met de regelgeving ter zake.

Hoe lang bewaart het EVV de persoonlijke gegevens?

 • We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst af te handelen
 • Het EVV kan beslissen om uw gegevens te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen

Wat kan ik zelf doen in verband met mijn persoonlijke gegevens?

 • Indien u uw contactgegevens wilt wijzigen of indien u ‘vergeten’ wilt worden: neem dan contact op door een bericht te richten aan expertisecentrum@valpreventie.be met als onderwerp ‘verwerking persoonlijke gegevens’
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die het EVV over u verwerkt, inzien en laten aanpassen of verwijderen
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie
 • Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds bij ons terecht via 016 32 00 51 of via expertisecentrum@valpreventie.be
keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x