12 maart 2024

'Digitale technologieën' Eost-Telling et al. (2024)

Inleiding en methodologie

Deze studie omvat een systematisch overzicht van bestaande systematische reviews gericht op het beoordelen van de effectiviteit van verschillende technologieën voor het voorkomen van valincidenten bij oudere personen met dementie en milde cognitieve stoornissen (Mild Cognitive Impairment (MCI)). Door deze analyse wordt een duidelijk hiaat in bestaand wetenschappelijk onderzoek geïdentificeerd, wat de dringende noodzaak benadrukt van hoogwaardig onderzoek om de daadwerkelijke effectiviteit van valpreventietechnologieën vast te stellen, met bijzondere aandacht voor de behoeften van gebruikers en de context waarin deze technologieën worden toegepast.

In eerste instantie bestaat de methodologische aanpak van deze studie uit een analyse van zeven systematische reviews, waarin 22 relevante primaire studies met 1.412 deelnemers werden opgenomen. De geëvalueerde technologieën omvatten onder andere draagbare sensoren, omgevingssensor-gebaseerde systemen, exergaming, virtual reality-systemen en apps. 

Resultaten

Draagbare sensoren

Twee reviews, beide beoordeeld als laag in kwaliteit, onderzochten draagbare sensor-gebaseerde apparaten voor valrisico bij personen met dementie of MCI. De sensoren werden voornamelijk op de onderrug, romp, taille of borst gedragen. In deze onderzoeken werd bewijs gevonden van redelijke kwaliteit waaruit blijkt dat er overeenstemming bestaat over het vermogen van classificatiemodellen om te kunnen vaststellen of mensen met dementie zijn gevallen of niet, op basis van gegevens over balans en stabiliteit. 

Virtual Reality

De bevindingen wezen uit dat mensen met de ziekte van Alzheimer en een voorgeschiedenis van vallen significant slechter presteerden op posturale stabiliteit en valrisico, vergeleken met degenen met de ziekte van Alzheimer, maar zonder valgeschiedenis, evenals degenen zonder MCI. Wat betreft virtual reality was er slechts één review beschikbaar, waarin slechts één relevant quasi-experimenteel onderzoek werd behandeld. Ondanks de beperkte omvang en het feit dat het niet-gerandomiseerd was, beoordeelden de auteurs dit als matig overtuigend bewijs.

Technologie geplaatst in de omgeving

Daarnaast onderzochten twee reviews omgevingssensor-gebaseerde systemen, waaronder bed sensoren, sensor nachtlampjes, teleassistentie diensten en elektronische ondersteuningsarmbanden. De meest recente review werd beoordeeld als van kritisch lage kwaliteit. Hoewel er geen overlap was tussen de reviews, omvatten ze bewijs uit vier unieke randomized controlled trials (RCT’s) en twee andere relevante studies. De eerste review meldde geen bewijs van effect op vallen, terwijl de tweede review een afname van vallen aantoonde, hoewel beïnvloed door risico op vertekening en heterogene interventies.

Draagbare technologie

Binnen de twee geselecteerde reviews omtrent draagbare technologie werden exergaming voor valpreventie onderzocht, met technologieën zoals 'Wii-Fit', 'Wii balance board' en 'FitForAll' voor kracht- en balanstraining. Beide reviews werden als kritisch laag in kwaliteit beoordeeld, met bewijs uit drie unieke RCT’s en een gecontroleerde pre-post studie. Subgroepanalyse van deelnemers met MCI of de ziekte van Alzheimer toonde een significant effect van twee RCT's van hoge kwaliteit en één van medium kwaliteit, ten gunste van de technologie op maatregelen van balans. Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze technologieën een vermindering van valincidenten zou kunnen teweegbrengen. 

Apps

Er werden geen relevante reviews gevonden die app-gebaseerde interventies evalueerden.

Conclusie

Uit de systematische review kan geconcludeerd worden dat de effectiviteit van verschillende technologieën voor valpreventie bij personen met dementie en MCI varieert. Hoewel sommige technologieën zoals draagbare sensoren en exergaming veelbelovend lijken,blijkt er echter een tekort aan robuust bewijs om de impact ervan volledig te beoordelen. Verder onderzoek is nodig om de effectiviteit van deze technologieën te verder te bestuderen en hun potentiële rol in valpreventie bij oudere personen met dementie en cognitieve stoornissen beter te begrijpen.

Deze bevindingen wijzen op de complexiteit van het gebruik van technologieën bij personen met dementie en MCI waarbij specifieke uitdagingen, zoals veranderingen in perceptie en de noodzaak van gepersonaliseerde benaderingen, worden onderstreept. Verder onderzoek van hoge methodologische kwaliteit is nodig, evenals een nauwe samenwerking met gebruikers bij het ontwerpen van effectieve valpreventietechnologieën.

Het volledige artikel kan u hier terugvinden.

Eost-Telling C, Yang Y, Norman G, Hall A, Hanratty B, Knapp M, et al. Digital technologies to prevent falls in people living with dementia or mild cognitive impairment: a rapid systematic overview of systematic reviews. Age Ageing [Internet]. 2024;53(1). Available from: http://dx.doi.org/10.1093/ageing/afad238keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x