Gevolgen van een val in een woonzorgcentrum

Een val met (grote) gevolgen ...


Vallen kan vervelende gevolgen hebben als je ouder wordt. Met wat geluk houd je er alleen een schaafwonde of een blauwe plek aan over. Maar vaak zijn de gevolgen ernstiger ...

Lichamelijke gevolgen

Bij meer dan de helft van de bewoners die vallen, leidt een valpartij tot een lichamelijk letsel. Meestal gaat het om een klein letsel zoals verstuikingen, snijwonden of kneuzingen. Soms zijn de gevolgen ernstiger, met breuken (aan heup, pols of schouder) tot gevolg of letsels aan de milt, lever of andere weke delen en letsels aan het hoofd. Zware valpartijen kunnen bovendien leiden tot blijvende invaliditeit of zelfs overlijden. 1 op de 3 ouderen met een gebroken heup sterft binnen het jaar na de val, en dat toegenomen sterfterisico blijft behouden tot 10 à 15 jaar na de breuk. Mannen kennen op elke leeftijd een hoger aantal fatale valpartijen dan vrouwen ondanks het feit dat vrouwen vaker vallen. Dit komt omdat bij mannen meer bijkomende ziektebeelden aanwezig zijn dan bij vrouwen van dezelfde leeftijd. Hetzelfde geldt voor de heupbreuken: bij vrouwen komen meer heupbreuken voor, maar mannen sterven vaker ten gevolge van een heupbreuk dan vrouwen.

Psychische en sociale gevolgen

Heel wat bewoners zijn bang om te vallen, ook bewoners die nog niet eerder gevallen zijn. Door die valangst komt de bewoner vaak in een vicieuze cirkel terecht: men gaat minder bewegen, waardoor de spierkracht en het evenwicht afneemt en de kans op vallen toeneemt. Valangst heeft ook een grote impact op het sociale leven en de levenskwaliteit: wie minder vaak buiten de eigen kamer komt, neemt ook minder deel aan sociale activiteiten van het woonzorgcentrum. Sommige bewoners raken daardoor volledig geïsoleerd, vereenzamen of worden depressief.

Financiële gevolgen

Naast fysieke en sociale gevolgen zorgt een valincident voor een forse toename van de kosten. Zorgkosten kunnen snel oplopen, zowel voor jezelf als voor de maatschappij.  Eventuele invaliditeit kan bovendien een verlies van inkomen betekenen, of jou dwingen de woning aan te passen. Daarnaast leiden ook valincidenten zonder fysiek letsel, tot een toegenomen gebruik van gezondheidszorg en daarmee gepaarde kosten.

Door de vergrijzing van de bevolking zullen letsels, opnames in ziekenhuizen en overlijdens veroorzaakt door valincidenten blijven toenemen, en dus ook de maatschappelijke kosten voor de gezondheidszorg.

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x