FAQ Technologie

Deze pagina omvat informatie met betrekking tot technologie die wordt ingezet in kader van valpreventie of -detectie.

Is valdetectie of -preventie technologie accuraat en betrouwbaar?

Op dit moment is het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen  nog terughoudend ten opzichte van domotica voor valdetectie en -preventie omdat de effectiviteit ervan nog onvoldoende werd aangetoond. 

Zorgdomoticasystemen  zoals valdetectoren,  sensoren... zouden in de toekomst een rol kunnen spelen om valincidenten te voorkomen. Tot op heden is er echter onvoldoende wetenschappelijk bewijs om dergelijke instrumenten aan te bevelen als valpreventiestrategie. Zie ook onze aanbevelingen 4.3 en 6.2 in onze richtlijn die u kan vinden via volgende link.


Wat is zorgdomotica?

Zorgdomotica  bestaat  uit  de  elektronische  communicatie  tussen  allerlei  elektronische 
toepassingen in de woning en woonomgeving ten behoeve van bewoners en 
dienstverleners,  waardoor  patiënten  en/of  bewoners  in  hun  eigen  omgeving  verzorgd, 
ondersteund, gediagnosticeerd, behandeld en gemonitord kunnen worden”. Zo worden bv
(infrarood)sensoren of camerasystemen ingezet om  bepaalde gezondheidsparameters te 
verzamelen (1). 
 
Zorgdomotica  laat  toe  de  kwaliteit  van leven  van  ouderen  te  verbeteren  en  hen  langer 
zelfstandig  te  laten  functioneren,  alsook  de  efficiëntie  van  de  zorgverlening  door  de 
professionele zorgverlener te verhogen (1). 
 
Er  wordt  een  onderscheid  gemaakt  tussen  de  verschillende  functionaliteiten  in  het 
thuisnetwerk: (niet-)netwerkgebonden hulpmiddelen, gebouwbeheersysteem, 
ontspanning en vermaak, diagnostiek en gezondheidsmonitoring en informatie en 
communicatie. Deze systemen zorgen voor informatiedoorstroming naar een zorgcentrale, 
die de diverse manieren van opvolging initieert: medische behandeling, verzorging, advies 
en instructies, hulp, toezicht en/of onderhoud (1).


1. Van Hoof J, Wouters E. Zorgdomotica. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2012

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x