FAQ cijfergegevens

Waar en wanneer vallen de meeste ouderen?

Valincidenten zijn een vaak voorkomend probleem. Ongeveer één op de drie thuiswonende ouderen valt eenmaal per jaar. Eén derde onder hen valt zelfs meerdere keren. Onder bewoners van een woonzorgcentrum zijn die cijfers nog hoger: ongeveer 50 tot 70% valt minstens 1 keer per jaar. Bij ouderen met dementie loopt het percentage vallers op tot 66%.

De meeste valpartijen bij ouderen gebeuren binnenshuis (55%). 23% van de vallen vindt plaats buiten het huis, maar gebeurt wel in de buurt van de eigen woning. 22% van de valincidenten gebeurt ver weg van de woning.

Binnenshuis zijn de woonkamer (31%), de slaapkamer (30%), de keuken (19%), de badkamer (13%) en de hal (10%) de meest voorkomende plaatsen om te vallen. Omgevingsfactoren die binnenshuis het valrisico vergroten zijn losliggende snoeren of andere draden, onvoldoende verlichting, een losliggend tapijt, rondslingerende schoenen of een te laag toilet zonder handgrepen aan de muur. Buitenshuis kunnen bijvoorbeeld bladeren of mos op het tuinpad het valrisico vergroten, eveneens drempels en losliggende stenen.

Een val gebeurt op elk moment van de dag, ook ’s nachts, maar komt het vaakst voor tussen 14.00 en 22.00 uur.

Referenties
Milisen K, Detroch E, Bellens K, Braes T, Dierickx K, Smeulders W, Teughels S, Dejaeger E, Boonen S, Pelemans W. Valincidenten bij thuiswonende ouderen: een pilotstudie naar prevalentie, omstandigheden en gevolgen in Vlaanderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2004; 35: 15-20.

Hoe vaak vallen thuiswonende ouderen gemiddeld per jaar?

Uit incidentiecijfers blijkt dat 24 tot 40% van de thuiswonende 65-plussers minstens eenmaal per jaar valt, waarvan 21 tot 45% herhaaldelijk. Bovendien verhogen factoren zoals hoge leeftijd en cognitieve stoornissen het valrisico. Het valrisico bij ouderen met dementie loopt op tot 72% op jaarbasis, waarvan 39% herhaaldelijk valt.

Hoe vaak vallen ouderen in woonzorgcentra gemiddeld per jaar?

Valincidenten vormen een omvangrijk probleem in woonzorgcentra. Zo valt 30 tot 70% van de 65-plussers in woonzorgcentra minstens eenmaal per jaar, 15 tot 40% hiervan valt zelfs meermaals per jaar. Het risico neemt bovendien toe bij bewoners met cognitieve problemen.  

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x