11 december 2019

Vraag van de maand december

Waarom is het systematisch registreren van valincidenten noodzakelijk?

De registraties van valincidenten vormen de hoeksteen van een duurzaam valpreventiebeleid. Zij zorgen voor continue feedback door inzicht te geven in de aanwezige valproblematiek in de organisatie. Wanneer een organisatie een valpreventiebeleid wil ontwikkelen, is een eerste stap om systematisch valincidenten te registreren. Het is zinvol om eerst de valregistraties van de voorbije 12 maanden te verzamelen en te analyseren. De resultaten hieruit vormen dan een referentiepunt waarmee de valregistraties tijdens en na het implementeren van het valpreventiebeleid kunnen worden vergeleken. Ook wanneer de implementatie van het valpreventiebeleid volledig is uitgevoerd en dit verankerd werd in de praktijkvoering van elke medewerker in de organisatie, kan via de valregistraties worden gemonitord of bijsturing van het valpreventiebeleid nodig is. Bekijk voor meer informatie hieromtrent zekerhet implementatieplan voor val- en fractuurpreventie in Vlaamse woonzorgcentra1. In dit implementatieplan worden de minimale en enkele optionele indicatoren2 beschreven, welke best worden opgenomen in een valregistratiesysteem.

Het belang van de valregistraties situeert zich op twee niveaus:

1| niveau van de organisatie

Door alle valregistraties (bijvoorbeeld) halfjaarlijks te analyseren op het niveau van de organisatie (bv.: het woonzorgcentrum) kunnen tendensen worden geïdentificeerd. Daarnaast kan aan de hand van de resultaten uit deze analyse het valpreventiebeleid worden gemonitord en worden bijgestuurd waar nodig.

2| niveau van de oudere

Door het analyseren van de geregistreerde valincidenten bij een bepaald persoon kan het opgestelde zorgplan (dat bestaat uit multifactoriële interventies gericht op de aanwezige valrisicofactoren) worden bijgestuurd.

Meer informatie over dergelijke multifactoriële evaluatie en interventies vindt u in:

Let op: Het registreren van valincidenten zal op zich niet leiden tot een vermindering in het aantal valincidenten/aantal vallers. Zo is het zelfs mogelijk dat bij het starten met een nieuw implementatieproject voor het ontwikkelen en implementeren van een valpreventiebeleid het aantal geregistreerde valincidenten/vallers initieel zal toenemen. Dit is dan mede te wijten aan een toename van het bewustzijn omtrent valproblematiek en de preventie ervan waardoor er accurater zal worden geregistreerd.

1Een systematische registratie van valincidenten is voor alle organisaties van belang.

2Een indicator is een meetbaar fenomeen dat een signalerende functie heeft en een aanwijzing geeft over de mate van kwaliteit.

Referenties:

Milisen et al. (2012). Valpreventie in woonzorgcentra: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen.

Poels, J., Dobbels, F., Meurrens, J., Milisen, K., Valy, S., Vandervelde, S., & Vlaeyen, E. (2018). Implementatieplan voor val-en fractuurpreventie in Vlaamse woonzorgcentra.

Wagner, L. M., Capezuti, E., Clark, P. C., Parmelee, P. A., & Ouslander, J. G. (2008). Use of a falls incident reporting system to improve care process documentation in nursing homes. BMJ Quality & Safety, 17(2), 104-108.

Encyclo. Indicator [Internet]. 2019 [cited 2019 Dec 11]. Available from: https://www.encyclo.nl/begrip/Indicator.

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

FAQ

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x