4 mei 2020

Laureaat Prijs Dr. Arlette Wertelaers is bekend!

Beste valpreventie sympathisant,

Het Dr. Arlette Wertelaers-fonds voor valpreventie bij ouderen werd in 2017 opgericht aan de KU Leuven, ter nagedachtenis van de bevlogen huisarts en haar eminente leiderschap rond valpreventie in Vlaanderen. Het fonds reikt om de twee jaar de Prijs Dr. Arlette Wertelaers voor Valpreventie bij Ouderen uit, goed voor 2.500 euro. In 2020 bekroont deze prijs een innovatief praktijkinitiatief betreffende een project voor de implementatie van evidence-based kennis en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

De winnaar van de prijs editie 2020 is het team onder leiding van Dr. Donald Bobbaers met hun project ‘Tai Chi programma binnen het Ziekenhuis Maas en Kempen’. Het betreft een goed wetenschappelijk onderbouwd werk met een unieke en praktische uitwerking van bestaande en bewezen concepten voor de aanpak van valpreventie. Het project combineert op unieke wijze de klassieke valpreventie oefentherapie met gerichte Tai Chi oefeningen voor een verbetering van beweging, kracht en dynamisch evenwicht. Het project heeft een bijzondere meerwaarde voor het praktijkveld. Het betreft een bottom-up multidisciplinair initiatief, waaraan zowel ambulante als gehospitaliseerde patiënten kunnen deelnemen. Het project is een rolmodel voor andere zorginstellingen en ziekenhuizen. Er is een duidelijke visie die aanzet tot samenwerking en outreach met de nulde- en eerstelijnszorg, over de ziekenhuismuren heen. De Jury moedigt het winnende team aan om in de toekomst nog meer op deze vorm van samenwerking in te zetten. De huidige coronacrisis wijst erop dat dit de weg is die we in de gezondheid- en welzijnszorg dienen in te slaan. Een uitgebreid interview met Dr. Donald Bobbaers kan u hier lezen.

Normaal gezien zou de prijs uitgereikt worden op de UZ Leuven Studiedag geriatrie van 26 mei a.s. Omwille van de maatregelen in het kader van het COVID-19 Coronavirus werd deze studiedag geannuleerd. De formele uitreiking van de prijs zal naar een later moment worden verschoven. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Indien u interesse heeft om het Dr. Arlette Wertelaers-fonds te steunen kan u hier terecht voor meer informatie. 

Hartelijke groeten,

Prof. Dr. Koen Milisen
Voorzitter Jury Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen.

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x