27 februari 2020

Falls in older cancer patients: Nursing and Allied Health Group of International Society of Geriatric Oncology Review Paper

Sattar, S., C. Kenis, K. Haase, P. Burhenn, P. Stolz-Baskett, K. Milisen, A. P. Ayala & M. T. E. Puts (2019) Falls in older patients with cancer: Nursing and Allied Health Group of International Society of Geriatric Oncology review paper. J Geriatr Oncol.

Valpartijen zijn een belangrijk gezondheidsprobleem bij ouderen. Een val kan (ernstige) gevolgen met zich mee brengen (zowel in woonzorgcentra als thuis). Deze negatieve impact en daaraan verbonden zorg zouden nog groter zijn bij ouderen met kanker omwille van de gevolgen van de ziekte zelf en de gerelateerde behandeling. Een recente literatuurstudie van Sattar et al. zocht naar richtlijnen voor valpreventie bij kankerpatiënten die in de afgelopen 10 jaar werden gepubliceerd. Uit zes richtlijnen en 17 systematische reviews bleek dat: een valincident in het recente verleden van de patiënt met kanker een belangrijke voorspeller was voor een nieuw valincident in de nabije toekomst; multifactoriële interventies en lichaamsbeweging de meest aanbevolen interventies zijn; er tot op heden geen betrouwbare instrumenten kunnen worden aanbevolen voor het identificeren van ouderen met een verhoogd valrisico (het zgn. screenen).

Er werd besloten dat het individueel evalueren van valrisicofactoren (het zgn. assessment) wel een belangrijke eerste stap is om ouderen te identificeren die mogelijk verdere interventie, doorverwijzing en opvolging nodig hebben. Ook bleek dat oncologisch verpleegkundigen en andere zorgverleners (zoals kinesitherapeuten en ergotherapeuten) een sleutelrol spelen bij het optimaliseren van de valgerelateerde gezondheidstoestand van ouderen met kanker. Dit onder meer door het gebruik van evidence-based zorgprincipes, zoals regelmatige evaluaties van valsrisicofactoren. Daarnaast kunnen zij tijdens en na de kanker behandeling helpen met het verminderen van vallen door middel van correcte informatievoorziening en gericht doorverwijzen van de patiënt met valrisico, en het bieden van ondersteuning en promoten van lichamelijke activiteit aan alle oudere patiënten met kanker.

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x