“Sinds ik gestopt ben met slaapmedicatie, val ik niet meer, wandel ik terug in de tuin en kom ik onder de mensen”.

Marcel, bewoner woonzorgcentrum

Alles begon toen Marcel werd opgenomen in het ziekenhuis met een hersentrombose. Om hem rustig te houden, hebben de dokters hem slaapmedicatie gegeven. Hij nam voordien nooit medicatie, enkel voor zijn diabetes. Toen hij verhuisde naar het woonzorgcentrum, werd hem aangeraden om de slaapmedicatie af te bouwen. Gelukkig was het niet zo moeilijk om te stoppen. Hij nam die slaappillen nog maar drie jaar. Dus dat viel mee. Er is veel veranderd sinds dat hij gestopt is. Voordien was het moeilijk om gesprekken te volgen en kon hij bijna niks meer alleen. Nu leest hij terug boeken en heeft hij weer sociale contacten. Hij gaat nu veel op stap met de rollator. Eigenlijk zou het lukken zonder, maar zo voelt hij zich veiliger. Hij is nu 89 jaar en kan nog volop genieten van het leven!

Vele mensen denken dat vallen onvermijdelijk hoort bij het ouder worden en niet kan voorkomen worden. Dit is een misverstand. Niet zo verwonderlijk aangezien ongeveer 2 op drie bewoners in woonzorgcentra minimum 1 keer per jaar ten val komt. Van deze ouderen valt ruim de helft meerdere keren per jaar. Een valpartij kan echter leiden tot breuken en andere lichamelijke letsels zoals verstuikingen en snijwonden. Ook andere gevolgen zoals valangst, verlies van zelfvertrouwen, depressie, sociaal isolement en toegenomen zorgafhankelijkheid zijn misschien minder zichtbaar, maar hebben een grote invloed op het welbevinden en de zelfstandigheid. Het is dan ook van groot belang om vallen ernstig te nemen. Je bent immers nooit te oud om te starten met valpreventiemaatregelen!