November 2017

Waarom en hoe werd de richtlijn ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’ uit 2010 geüpdatet?

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaandern (EVV) streeft ernaar om recente wetenschappelijke evidentie aan te bieden 

aan het Vlaamse werkveld. Daarom werd het dus hoog tijd voor een update van onze richtlijn uit 2010: ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’. In samenwerking met de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn - EBMPracticenet, startte het EVV een multidisciplinaire werkgroep op, om een

 antwoord te formuleren op 8 klinische, valgerelateerde vragen. Via een systematische zoektocht in verscheidene databases en wetenschappelijke websites, werd de meest recente evidentie opgespoord. Na kritische beoordeling van de weerhouden evidentie, werden 17 aanbevelingen geformuleerd en voorzien van praktische toelichting en advies naar de Vlaamse thuisgezondheidszorg. Na een kritische blik door experten uit het werkveld, organisaties die ouderen en mantelzorgers vertegenwoordigen alsook de ouderen zelf, werd in juni 2017 de richtlijn goedgekeurd en gevalideerd door CEBAM

De richtlijn beoogt op valpreventie ten aanzien van thuiswonende ouderen (≥ 65 jaar) met een verhoogd valrisico, en richt zich tot professionele eerstelijnszorgverleners. Een efficiënte screening gevolgd door een multifactoriële evaluatie van 12 valrisicofactoren, gekoppeld aan effectieve interventies en een adequate follow-up kunnen het valrisico van 65-plussers aanzienlijk reduceren. Een goed multidisciplinaire overleg alsook ouderen motiveren zijn hierbij essentieel.

De volledige nieuwe Vlaamse richtlijn kan geraadpleegd worden op www.valpreventie.be