December 2018

Wat is het project ‘Procesbegeleiding Preventie in Zorg en Welzijn’? 

De Vlaamse Overheid besliste onlangs om een nieuw project ‘Procesbegeleiding Preventie in Zorg en Welzijn’ te starten. Dit project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’ en zal procesbegeleiders beschikbaar stellen om woonzorgcentra te ondersteunen bij het implementeren van een preventief beleid. Er wordt ingezet op de volgende preventiethema’s: val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca.

De procesbegeleider werkt op maat van het woonzorgcentrum en zal inhoudelijke en concrete expertise overbrengen. 

Dit traject omvat een specifieke implementatie methodiek die bestaat uit zeven stappen. Voor val- en fractuurpreventie is dit het implementatieplan voor val- en fractuurpreventie in Vlaamse woonzorgcentra. Het is echter niet de bedoeling dat een procesbegeleider zelf het beleid in het woonzorgcentrum gaat uitvoeren. Binnen de organisatie dient hiervoor een interne trekker, de valpreventiecoördinator, te worden aangesteld. Gedurende een traject van minstens twee jaar gaat het woonzorgcentrum  samen met de procesbegeleider aan de slag om op een duurzame wijze een gedragen preventief beleid te ontwikkelen, te implementeren en te verankeren in de dagelijkse praktijkvoering. 
Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen zal procesbegeleiders val- en fractuurpreventie opleiden en beschikbaar stellen vanaf maart 2019.

Een deelnemend woonzorgcentrum krijgt 65 uur procesbegeleiding voor minimum twee jaar. Woonzorgcentra kunnen de voorwaarden voor deelname nalezen en een aanvraag hier indienen. 


Bekijk het persbericht van de minister hier.