Januari 2018

Waar en wanneer vallen de meeste ouderen?

Valincidenten zijn een vaak voorkomend probleem. Ongeveer één op de drie thuiswonende ouderen valt éénmaal per jaar. Eén derde onder hen valt zelfs meerdere keren. Onder bewoners van een woonzorgcentrum zijn die cijfers nog hoger: ongeveer 50 tot 70% valt minstens 1 keer per jaar. Bij ouderen met dementie loopt het percentage vallers op tot 66%.

De meeste valpartijen bij ouderen gebeuren binnenshuis (55%). 23% van de vallen vindt plaats buiten het huis, maar gebeurt wel in de buurt van de eigen woning. 22% van de valincidenten gebeurt ver weg van de woning.

Binnenshuis zijn de woonkamer (31%), de slaapkamer (30%), de keuken (19%), de badkamer (13%) en de hal (10%) de meest voorkomende plaatsen om te vallen.1,2 Omgevingsfactoren die binnenshuis het valrisico vergroten zijn losliggende snoeren of andere draden, onvoldoende verlichting, een losliggend tapijt, rondslingerende schoenen of een te laag toilet zonder handgrepen aan de muur. Buitenshuis kunnen bijvoorbeeld bladeren of mos op het tuinpad het valrisico vergroten, eveneens drempels en losliggende stenen. 3

Een val gebeurt op elk moment van de dag, ook ’s nachts, maar komt het vaakst voor tussen 14.00 en 22.00 uur.4

2. Milisen M, Detroch E, Bellens K, Braes T, Dierickx K, Smeulders W, Teughels S, Dejaeger E, Boonen S, Pelemans W. Valincidenten bij thuiswonende ouderen: een pilotstudie naar prevalentie, omstandigheden en gevolgen in Vlaanderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 2004; 35: 15-20.