Etiologie

Een valincident kan het gevolg zijn van onderstaande valrisicofactoren 19:

  • biologische factoren: bv. leeftijd, chronische aandoeningen, fysieke of cognitieve achteruitgang;
  • gedragsmatige factoren: bv. te weinig lichaamsbeweging, ongepast/onveilig schoeisel;
  • omgevingsgebonden factoren: bv. gladde vloer, onvoldoende verlichting;
  • socio-economische factoren: bv. laag inkomen, laag opleidingsniveau, beperkte toegang tot gezondheidszorg, gebrek aan sociale interactie.

Valincidenten gebeuren voornamelijk tijdens activiteiten van het dagelijkse leven (ADL) 10, 20, 21, 22.

(Een overzicht van de referenties kan geraadpleegd worden in de Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen, p. 53-61.)