Vormingen en activiteiten

Vorming voor huisartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en verpleegkundigen werkzaam in een woonzorgcentrum

In 2010 leidde het EVV hulpverleners van vier disciplines (huisarts, kinesitherapeut, ergotherapeut en verpleegkundige) op tot referentiepersoon valpreventie. De referentiepersonen spelen in de bekendmaking en verspreiding van de nieuwe praktijkrichtlijn 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen, praktijkrichtlijn voor Vlaanderen' een voorname rol. Wens je een vorming aan te vragen? Neem dan contact op met de referentiepersoon uit jouw regio.

Vraag aan bij de referentiepersoon valpreventie uit jouw regio (minimum 2 maanden op voorhand)
Kostprijs€100/uur (exclusief vervoerskosten: € 0,30/km)
Duur: gemiddeld 2 uur

 

Vorming voor LOK's huisarts

Het Lok-pakket wordt gegeven door sprekers opgeleid vanuit Domus Medica en het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen. Dit navormingspakket heeft als doel om huisartsen te helpen om met de praktijkinstrumenten val- en fractuurpreventie aan de slag te kunnen gaan. 

Vraag aan bij Domus Medica
Contact
:caroline.herrijgers@domusmedica.be of 03/425.76.66
Kostprijs: overeen te komen met de spreker


Vorming ouderen en mantelzorgers

Deze vorming richt zich op ouderen en mantelzorgers en wordt gegeven door een lesgever valpreventie opgeleid vanuit het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen. De vorming behandelt de valproblematiek en de belangrijkste risicofactoren van vallen. Er worden tips meegegeven om het eigen valrisico te verkleinen.

Vraag aan bij het Logo uit uw regio  (minimum 6 weken op voorhand) 
Kostprijs: €100 per voordracht (exclusief vervoerskosten: €0,3412/km)
Duur: 2 uur

 

Interactief bordspel ‘Het Grote Valpreventiespel’

Het spel leert je op een originele en interactieve manier alles wat je als (toekomstige) zorgmedewerker moet weten over valpreventie. Aan de hand van kennisvragen, doevragen en juist/fout - vragen leer je in een korte tijdspanne wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met valpreventie. Speel nu en ontdek hoe dit wetenschappelijk onderbouwd spel heel praktijkgericht is. Misschien word jij wel de nieuwe valpreventie-expert van je team? 

Het interactief bordspel is ontwikkeld en wordt gegeven door Peggy Lavaerts en Robin Biets, beiden werkzaam als geriatrisch support team verpleegkundigen in het Sint-Trudo ziekenhuis te Sint-Truiden.

Het spel duurt ongeveer 2 uren en kan gespeeld worden met 10 spelers. 

Voor een workshop rond dit spel kunnen Robin Biets en Peggy Lavaerts zich verplaatsen naar jouw zorginstelling. (Workshops voor groepen groter dan 10 zijn mogelijk). 

Meer informatie: 

Pelckmans Pro: https://www.pelckmanspro.be/het-grote-valpreventiespel.html#gref

Voor meer informatie over data en prijzen van de workshop kun je rechtstreeks contact opnemen met Robin Biets (robin_biets@hotmail.com) en Peggy Lavaerts (peggy.lavaerts@hotmail.com), of via uitgeverij@pelckmanspro.be

Activiteiten en materialen