Vormingen en activiteiten

Vorming voor huisartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten en verpleegkundigen werkzaam in een woonzorgcentrum

In 2010 leidde het EVV hulpverleners van vier disciplines (huisarts, kinesitherapeut, ergotherapeut en verpleegkundige) op tot referentiepersoon valpreventie. De referentiepersonen spelen in de bekendmaking en verspreiding van de nieuwe praktijkrichtlijn 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen, praktijkrichtlijn voor Vlaanderen' een voorname rol. Wens je een vorming aan te vragen? Neem dan contact op met de referentiepersoon uit jouw regio.

Vraag aan bij de referentiepersoon valpreventie uit jouw regio (minimum 2 maanden op voorhand)
Kostprijs€100/uur (exclusief vervoerskosten: € 0,30/km)
Duur: gemiddeld 2 uur

 

Vorming voor LOK's huisarts

Het Lok-pakket wordt gegeven door sprekers opgeleid vanuit Domus Medica en het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen. Dit navormingspakket heeft als doel om huisartsen te helpen om met de praktijkinstrumenten val- en fractuurpreventie aan de slag te kunnen gaan. 

Vraag aan bij Domus Medica
Contact
: elissah.hendrickx@domusmedica.be of 03/425.76.66
Kostprijs: overeen te komen met de spreker

 

Vorming verzorgenden, zorgkundigen, poetshulp werkzaam in de thuissetting

Deze vorming wordt gegeven door gespreksleiders valpreventie van het Rode Kruis, opgeleid vanuit het Rode Kruis i.s.m. het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen. De vorming is gebaseerd op de praktijkrichtlijn 'Valpreventie bij thuiswonende ouderen, een praktijkrichtlijn voor Vlaanderen', en richt zich mono- of multidisciplinair op verzorgenden, zorgkunden en poetshulp werkzaam in de thuiszorg.

Vraag aan bij het Rode Kruis 
Kostprijs: €70/uur (voor 20 deelnemers)
Duur: 3 uur

 

Vorming ouderen en mantelzorgers

Deze vorming richt zich op ouderen en mantelzorgers en wordt gegeven door een lesgever valpreventie opgeleid vanuit het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen. De vorming behandelt de valproblematiek en de belangrijkste risicofactoren van vallen. Er worden tips meegegeven om het eigen valrisico te verkleinen.

Vraag aan bij het Logo uit uw regio (minimum 6 weken op voorhand) 
Kostprijs: €100 per voordracht (exclusief vervoerskosten: €0,3412/km)
Duur: 2 uur

 

Interactief bordspel ‘Valpreventie nader bekeken’

‘Valpreventie nader bekeken’ is een interactief bordspel voor verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici waarbij de deelnemers op een originele manier worden meegenomen doorheen de leefwereld van de oudere persoon. Aan de hand van kennisvragen, doe-opdrachten en juist/fout vragen kan op korte tijd een grote kennis vergaard worden rond het thema valpreventie.

Het interactief bordspel is ontwikkeld en wordt gegeven door Peggy Lavaerts en Robin Biets, beiden werkzaam als geriatrisch support team verpleegkundigen in het Sint-Trudo ziekenhuis te Sint-Truiden.

Het spel duurt ongeveer 2 uren en is geschikt voor maximum 15 deelnemers.

Vraag aan bij Peggy Lavaerts (peggy.lavaerts@stzh.be– 011/69 97 08) of Robin Biets (Robin.biets@stzh.be – 011/69 97 06) (opgelet, aanvraag minimum 1 à 2 maand op voorhand doorgeven)
Kostprijs: € 250 (exclusief vervoerskosten: 0,30 €/km)

Activiteiten en materialen