Literatuur

Referentielijst 'Valpreventie in Woonzorgcentra: praktijkrichtlijn voor Vlaanderen'.

Een uitgebreidere literatuurlijst vindt u hier.