Downloads

Onderstaand vind je materialen ter ondersteuning van de praktijkrichtlijn 'Valpreventie in Woonzorgcentra: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen'.

Folder: Valpreventie in Woonzorgcentra: Wat u zelf kan doen! In deze folder worden een aantal zeer concrete tips weergegeven, waarmee de bewoner van een woonzorgcentrum, samen met familie en/of zorgverleners, rekening kan houden om een valpartij en de vaak ernstige gevolgen daarvan te voorkomen.

1. Valpreventiemaatregelen op voorzieningsniveau

Voor het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen kunt u volgende zaken raadplegen (Copyright & disclaimer fixatiemateriaal):

2. Individuele valpreventiemaatregelen

2.1 Multifactoriële evaluatie

Valregistratie
Mobiliteit en evenwicht
Zicht

2.2 Multifactoriële interventies

Mobiliteit en evenwicht
Omgeving
Voeten en schoeisel
Valangst

3. Individuele fractuurpreventiemaatregelen