Vormingen

Organisatie door EVV

NIEUW! Opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen'

Wil jij graag expert worden in valpreventie bij ouderen? Volg dan de opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) start in het voorjaar van 2018 voor de eerste keer de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’. De opleiding heeft als algemene leerdoelstelling op interactieve wijze en aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven patiënten en collega’s inspireren om met deze problematiek actief aan de slag te gaan.

De opleiding richt zich tot professionele zorgverleners in de eerstelijnszorg die in aanraking komen met ouderen in de thuissetting en/of woonzorgcentra (artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, apothekers en maatschappelijk werkers; alsook kwaliteitscoördinatoren). 

Alle informatie omtrent de opleiding kan je terugvinden in het programmaboekje.

Interesse? Schrijf je nu in!


Ondersteund vanuit EVV

Het EVV ontwikkelde samen met verschillende organisaties een ruim aanbod van vormingen in functie van verschillende zorgverleners in de eerstelijnszorg. Meer informatie vindt u onder onze AANBOD-pagina (activiteiten > vorming valpreventie). Hierbij alvast een overzicht:

  • Vorming voor huisartsen (LOK) - organisatie door Domus Medica
  • Vorming verzorgenden, zorgkundigen, poetshulp werkzaam in de thuissetting - organisatie door Rode Kruis
  • Vorming ouderen en mantelzorgers - organisatie door het Logo uit uw regio
  • Vorming ouderen - organisatie door een eigen zorgverlener met (para)medische achtergrond 
  • Interactief bordspel ‘Valpreventie nader bekeken’ - organisatie door Peggy Lavaerts en Robin Biets (Sint Trudoziekenhuis)