Materialen richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen

 

Draaiboek Zorgpad Vlaanderen

Wil je samen met collega’s in je regio gezamenlijk werken rond val- en fractuurpreventie? Dan kan je hiervoor gebruik maken van het ‘Draaiboek Zorgpad Valpreventie’. Dit is een handleiding voor het opstarten van een lokaal zorgpad en biedt expliciete informatie, voorbeelden, ervaringen en tips ter ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking en implementatie van de praktijkrichtlijn. Een korte samenvatting vindt u hier.
 

Valkalender 

Ouderen die al zijn gevallen, lopen hoger risico om opnieuw te vallen. Belangrijk is om regelmatig de valgeschiedenis te bevragen bij de oudere en/of mantelzorger. Belangrijk is om als zorgverlener te peilen naar frequentie van valincidenten, context en omstandigheden van de val en ernst of verwondingen t.g.v. het valincident: voorbeeld van een valkalender

Deze pagina zal in de loop van komende weken verder aangevuld worden met infographics.