2010 versus 2017

Overzicht overeenkomsten - verschillen Vlaamse richtlijn Milisen et al. (2010) versus Milisen et al. (2017):

Milisen et al. (2010)  Milisen et al. (2017)

Format:

Ontwikkeling richtlijn volgens eigen format; niet gevalideerd door CEBAM

Format:

Update richtlijn uitgewerkt volgens format EBMPracticenet en validatie door CEBAM

Focus - opbouw:

 1. Algemene bevolking (alle 65+)
 2. 65+ met verhoogd valrisico
 3.  65+ met verhoogd fractuurrisico

Focus - opbouw:

 • Specifieke focus op 65+ met verhoogd valrisico
 • Opbouw a.h.v. 8 klinische vragen – 17 aanbevelingen

7 valrisicofactoren

 1. Stoornissen in evenwicht, spierkracht en/of mobiliteit
 2. Verminderd zicht
 3. Orthostatische hypotensie
 4. Valangst
 5. Risicogedrag & onveilige omgeving
 6. Medicatie
 7. Onaangepast schoeisel


12 valrisicofactoren

Intrinsiek:

 1. Stoornissen in evenwicht, spierkracht, gang en/of mobiliteit
 2. Cognitieve stoornis
 3. Verminderd zicht
 4. Orthostatische hypotensie
 5. Valangst
 6. Pijn
 7. Urine-incontinentie
 8. Laag vitamine D-gehalte
 9. Risicogedrag

Extrinsiek:

 1.  Medicatie
 2. Onveilige omgeving
 3. Onaangepast schoeisel

Definitie verhoogd valrisico:

De oudere heeft een verhoogd valrisico indien hij of zij:

 • zich aanbiedt na een acuut valincident (= reden voor bezoek huisarts)
 • of twee of meerdere keren gevallen is tijdens het afgelopen jaar
 • of loop- en/of evenwichtsproblemen vertoont (klinisch oordeel, eventueel te objectiveren met een Timed Up & Go Test)
 • of één keer gevallen is in het afgelopen jaar EN loop- en/of evenwichtsproblemen vertoont (klinisch oordeel, eventueel te objectiveren met een Timed Up & Go Test).

Definitie verhoogd valrisico:

Een oudere heeft in volgende gevallen een verhoogd valrisico:

 • aanmelding voor een valincident of valletsel,
 • of twee of meerdere valincidenten in het afgelopen jaar,
 • of in geval van gang- en/of evenwichtsproblemen.

Stappen:

 • Screening
 • Multifactoriële evaluatie
 • Multifactoriele interventie
 • Follow-up
 • Motivatie

Stappen:

 • Screening
 • Multifactoriële evaluatie
 • Multifactoriele interventie
 • Follow-up
 • Motivatie - therapietrouw

Eindgebruikers richtlijn:

 • sturende rol: HA, ergo, kine, VP
 • ondersteunende rol: zorgkundige, verzorgende, apotheker …

Eindgebruikers richtlijn:

 • sturende rol: HA, ergo, kine, VP
 • ondersteunende rol: zorgkundige, verzorgende, apotheker …
 • coördinatie door 1 lid van het multidisciplinaire thuiszorgteam


Extra toevoegingen:

 • Lijst met definities begrippen
 • Randvoorwaarden (kostenefficiëntie en implementatie)
 • Toetselemenenten/kwaliteitsindicatoren
 • Researchagenda
 • Totstandkoming (o.a. methodologie)