8 klinische vragen

Op basis van de volgende 8 klinische vragen geeft de richtlijn (Milisen et al., 2017) 17 aanbevelingen om de valproblematiek bij thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico adequaat aan te pakken.

 Vraag
 Aanbevelingen
 1. Wat zijn de voornaamste risicofactoren voor vallen bij thuiswonende ouderen? 
 2.

Wat is het effect van een multifactoriële aanpak op het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen?
 3.

Wat is het effect van een multifactoriële aanpak op het aantal valletsels bij thuiswonende ouderen?
4.
 
Wat is de beste methode om een verhoogd valrisico bij thuiswonende ouderen vast te stellen
 5.

Welke multifactoriële evaluatie is aangewezen bij een verhoogd valrisico bij thuiswonende ouderen? 
 6.

Welke multifactoriële interventies zijn aangewezen bij een verhoogd valrisico bij thuiswonende ouderen?
 7
.
Hoe kunnen professionele zorgverleners zorgen voor een betere therapietrouw bij thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico?
8. 

Welke professionele zorgverleners spelen een belangrijke rol in de multifactoriële aanpak van valpreventie bij thuiswonende ouderen?