Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende ouderen

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) streeft ernaar om recente wetenschappelijke evidentie aan te bieden aan het Vlaamse werkveld. Hoog tijd dus voor een update van onze richtlijn uit 2010: ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’.

In samenwerking met de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn - EBMPracticenet, startte het EVV een multidisciplinaire werkgroep op, om een antwoord te formuleren op 8 klinische, valgerelateerde vragen. Via een systematische zoektocht in verscheidene databases en wetenschappelijke websites, werd de meest recente evidentie opgespoord. Na kritische beoordeling van de weerhouden evidentie, werden 17 aanbevelingen geformuleerd en voorzien van praktische toelichting en advies naar de Vlaamse thuisgezondheidszorg. Na een kritische blik door experten uit het werkveld, organisaties die ouderen en mantelzorgers vertegenwoordigen alsook de ouderen zelf, werd in juni 2017 de richtlijn goedgekeurd en gevalideerd door CEBAM

De richtlijn beoogt valpreventie ten aanzien van thuiswonende ouderen (≥ 65 jaar) met een verhoogd valrisico, en richt zich tot professionele eerstelijnszorgverleners. Een efficiënte screening gevolgd door een multifactoriële evaluatie van 12 valrisicofactoren, gekoppeld aan effectieve interventies kunnen het valrisico van 65-plussers aanzienlijk reduceren. Een goed multidisciplinaire overleg, alsook ouderen motiveren en nauwgezet opvolgen, zijn hierbij essentieel.

 

Valpreventie

 

Wij hebben dus niet stilgezeten. Wij hopen echter dat u wel even stilstaat bij het lezen van onze nieuwe Vlaamse richtlijn ‘valpreventie bij thuiswonende ouderen’, en de aanbevelingen kan toepassen in uw dagelijkse praktijk! Effectieve valpreventiemaatregelen ‘vallen of staan’ immers met de actieve medewerking en inbreng van de oudere zelf, de mantelzorger en eerstelijnszorgverleners. Ieders bijdrage is cruciaal en stimuleert ons als expertisecentrum om er, samen met jullie, verder werk van te maken!