Valpreventie bij thuiswonende ouderen

Vaak zijn ouderen zich nog te weinig bewust dat vallen een probleem is, en dat preventie ervan mogelijk is. Gedachten zoals “ik ben te oud geworden”, “er is niets meer aan te doen” of “vallen overkomt mij niet” belemmeren dikwijls dat ouderen iets aan hun valrisico (laten) doen. Klinkt dit herkenbaar? Het is als hulpverlener dan ook van essentieel belang om de oudere bewust te maken dat vallen vaak voorkomt en ernstige gevolgen kan hebben. Motiveer daarom de oudere om tijdig te starten met preventieve maatregelen. Daarnaast is het belangrijk dat je, als hulpverlener, aandachtig blijft op het valrisico van de oudere en hem/haar hierover informeert en indien nodig ondersteunt.

Ter ondersteuning van hulpverleners in de thuiszorg bundelde het EVV al deze tips en richtlijnen in de praktijkrichtlijn ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’.

Wil je samen met  collega’s in je regio gezamenlijk werken rond val- en fractuurpreventie? Dan kan je hiervoor gebruik maken van het ‘Draaiboek Zorgpad Valpreventie’. Dit is een handleiding voor het opstarten van een lokaal zorgpad en biedt expliciete informatie, voorbeelden, ervaringen en tips ter ondersteuning van multidisciplinaire samenwerking en implementatie van de praktijkrichtlijn.

Ben je geïnteresseerd in een vorming rond val- en fractuurpreventie? Vraag dan een vorming aan bij de referentiepersoon valpreventie uit jouw regio. Deze referentiepersonen zijn vanuit hun job als huisarts, kinesitherapeut, ergotherapeut of verpleegkundige actief betrokken bij ouderen in de thuiszorg. Ze werden door het EVV opgeleid en voorzien vormingen aan gezondheids- en welzijnswerkers zoals ergotherapeuten, kinesitherapeuten, artsen en verpleegkundigen werkzaam in de thuissetting.