Hoe ouderen motiveren

De actieve medewerking en inbreng van de oudere en zijn omgeving zijn van essentiëel belang voor het welslagen van valpreventiemaatregelen. In de praktijk worden gezondheidszorg- en welzijnswerkers op regelmatige basis geconfronteerd met weerstanden bij ouderen. Het is belangrijk dat zij zich bewust zijn van deze problematiek.

Ouderen kunnen gemotiveerd worden door:

  • Het correct aanbrengen van informatie
  • Actief luisteren
  • Interventies toepassen per fase van gedragsverandering

Voor meer informatie klik hier.