Transfer van informatie bij ontslag

De laatste stap die moet worden genomen, is een goede doorstroming van informatie naar de thuissetting, revalidatiesetting of rusthuissetting.

Volgende informatie zou moeten meegedeeld worden in het ontslagdocument aan de huisarts, de zorgverleners in de thuiszorg, de revalidatiedienst of het rusthuis:

  • of de patiënt een verhoogd valrisico heeft en waarom
  • of de patiënt al dan niet gevallen is tijdens de hospitalisatie en zo ja, wat de oorzaak was
  • de resultaten van de voorgeschreven behandeling en de interventies

Voor de volledige uitleg en achtergrond, klik hier.