Multifactoriële interventie

In deze derde stap van de praktijkrichtlijn komen eerst de standaardmaatregelen aan bod die van toepassing zijn bij alle patiënten. Vervolgens worden specifieke maatregelen besproken.

1. Standaardmaatregelen

 • Heb aandacht voor zelfredzaamheid, darm-en blaasfunctie, medicatie, veilige
  omgeving, veilige transfers, oriëntatie van de patiënt, aangepaste hulpmiddelen,
  voldoende inname Ca en Vit D, correct gebruik van bril en
  gehoorapparaat, aangepast en stevig schoeisel, onderliggende
  aandoeningen.
 • Beperk gebruik van fixatiemateriaal
 • Herevalueer deze interventies regelmatig.
 • Algemene informatie/educatiefolder aan de patiënten geven

2. Specifieke maatregelen

RISICOFACTOR INTERVENTIE DISCIPLINES
Evenwicht
&
Mobiliteit
 • hulpmiddel
 • kinesitherapeut en ergotherapeut
 • geriater en kinesitherapeut
 • kinesitherapeut
 • algemene lichaamsbeweging
 • alle disciplines
Medicatie
 • herbeoordeling medicatieschema
 • dosisreductie
 • aandacht voor correcte toediening, inname en nevenwerkingen
 • geriater
 • informatie nevenwerkingen en therapietrouw
 • geriater en verpleegkundige
Mentale Status
 • Aandachtspunten bij delirante en dementerende patiënten
 • Aandachtspunten bij depressieve patiënten
 • geriater
Valangst
 • alle disciplines
Orthostatische hypotensie
 • etiologische diagnose en behandeling
 • tips, adviezen en compensatiestrategieën
 • geriater
Zicht
 • doorverwijzing oftalmoloog
 • advies 1x per jaar controle oogarts
 • info gevaar bifocale bril
 • adequate verlichting
 • alle disciplines
Voeten en schoeisel
 • Advies m.b.t. goed schoeisel
 • Doorverwijzing naar podoloog
 • alle disciplines
Reductie van het risico op fracturen
 • medicamenteuze behandeling
 • geriater
Vermijd vrijheidsbeperkende maatregelen
 • alternatieven voor fysieke fixatie bespreken en aanwenden
 • aandachtspunten
 • alle disciplines

Voor de volledige uitleg en achtergrond, klik hier.