Multifactoriële evaluatie

De tweede stap van de richtlijn, de multifactoriële evaluatie, heeft tot doel de valgeschiedenis in kaart te brengen en de valrisicofactoren op een gedetailleerde en systematische wijze te evalueren. Deze evaluatie dient bij voorkeur multidisciplinair te gebeuren en dient te worden genoteerd in het patiëntendossier zodat alle disciplines de resultaten kunnen terugvinden. Hiervoor kan een werkfiche gebruikt worden.

risicofactor aspect evaluatie discipline
Evenwicht
&
Mobiliteit
 • Evenwicht
 • Spierkracht
 • kinesitherapeut
 • ergotherapeut
Medicatie
 • Polyfarmacie
 • Risicovolle medicatie
 • controle gebruik voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicatie.
 • geriater
 • verpleegkundige
Mentale status
 • Dementie
 • Depressie
 • Delier
 • geriater
Valangst
 • Valangst
 • Restrictie van activiteit
 • screenende vragen
 • geriater
 • verpleegkundige
 • kinesitherapeut
 • ergotherapeut
Orthostatische
hypotensie
 • Duizeligheid/draaierigheid
 • Bloeddrukdaling bij rechtkomen
 • screenende vragen
 • Bloeddrukmeting liggend en staand
 • geriater
 • verpleegkundige
Zicht
 • Problemen met het zicht
 • Problemen met bifocale bril
 • Gezichtsscherpte
 • geriater
 • verpleegkundige
 • ergotherapeut
 Voeten
&
Schoeisel
 • Voetproblemen
 • Risicohoudend schoeisel
 • klinische beoordeling
 • huisarts
 • verpleegkundige
 • kinesitherapeut
 • ergotherapeut

Voor de volledige uitleg en achtergrond van de testen, klik hier, of bekijk de video's en bijlagen via de links in bovenstaande tabel.