Case finding

In de eerste fase van deze richtlijn wordt de risicogroep opgespoord. Deze personen worden in fase B verder geëvalueerd.

Identificatie gebeurt door 2 parameters:
valgeschiedenis en klinisch oordeel

Voor de volledige uitleg en achtergrond, klik hier.

Stappenplan risicobepaling te doorlopen tijdens eerste 24u na opname van de patiënt :

 1. Werd de patiënt in het ziekenhuis opgenomen omwille van een val, is de patiënt gevallen in de afgelopen 6 maand of is de patiënt gevallen tijdens de hospitalisatie?
  • Ja: doe een multifactoriële evaluatie (fase B)
  • Nee: ga naar 2
 2. Oordeelt u dat de patiënt een verhoogd risico op valincidenten heeft ?
  • Ja: doe een multifactoriële evaluatie (fase B)
  • Nee: ga naar 3
 3. Overweeg educatieve maatregelen (informatiebrochure valpreventie voor patiënten) en
  herevalueer de patiënt op de wekelijkse teamvergadering of bij verandering van de gezondheidstoestand