Auteurs

College van Geneesheren voor de dienst Geriatrie

 • Jean-Pierre Baeyens, geneesheer internist, geriater, Secretaris Generaal BVGG en voorzitter IAGG Europese Regio
 • Hugo Daniels, geneesheer internist, geriater, diensthoofd op de dienst geriatrie van het Ziekenhuis Oost-Limburg Genk
 • Margareta Lambert, geneesheer internist, geriater, AZ Brugge
 • Véronique Lesage, geneesheer internist, geriater, diensthoofd van de dienst geriatrie, Centre Hospitalier de Jolimont-Lobbes
 • Jean-Claude Lemper, geneesheer internist, geriater, diensthoofd van het Geriatrisch Ziekenhuis Scheutbos, Brussel en consulent op het geriatrisch daghospitaal van het UZ Brussel.
 • Jean Petermans is geriater, diensthoofd van de dienst geriatrie CHU Luik, doceert aan de Ulg
 • Christian Swine, geneesheer internist, geriater, verantwoordelijke van de afdeling geriatrie en het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt, Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne
 • Nele Van Den Noortgate, geneesheer internist, geriater, afdelingshoofd van de afdeling geriatrie van het UZGent en docent geriatrie aan de Universiteit Gent

Experten

 • Steven Boonen, geneesheer internist, geriater, hoogleraar aan de afdeling Geriatrie van het Departement Experimentele Geneeskunde, K.U.Leuven en hoofd van het Centrum voor Metabole Botziekten, UZ Leuven
 • Peter Coolens, kinesitherapeut op dienst geriatrie van het AZ Sint-Blasius Dendermonde
 • Joke Coussement, wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, K.U.Leuven
 • Leen De Coninck, ergotherapeut-gerontoloog, werkzaam als lector aan de opleiding ergotherapie en onderzoeksmedewerker bij de dienst COMPahs, Arteveldehogeschool te Gent
 • Eddy Dejaeger, geneesheer internist, geriater, adjunct kliniekhoofd dienst Geriatrie, UZ Leuven en coördinator Valkliniek UZ Leuven
 • Kim Delbaere, postdoctoraal onderzoeker aan de Falls en Balance Research Group, Prince of Wales Medical Research Institute (Sydney, Australie), en adviseur voor de Australische Commissie voor Veiligheid en Kwaliteit in de Gezondheidszorg. Daarnaast is zij ook geassocieerd met de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie en de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, UGent
 • Leen De Paepe, wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, K.U.Leuven en coördinator van het indicatorsysteem navigator
 • Koen Milisen, hoofddocent aan het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, K.U.Leuven en verpleegkundig specialist van de dienst Geriatrie, UZ Leuven
 • Roland Pieters is internist-geriater en als diensthoofd geriatrie werkzaam in het A.Z.Sint-Blasius Dendermonde
 • Didier Schoevaerdts, geneesheer internist, geriater, Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne, en coördineert de werkgroep geriatrische dagziekenhuizen van de BVGG

Medewerkers

De uitwerking van deze praktijkrichtlijn kwam mede tot stand door de logistieke ondersteuning van:

 • Hanne Arnout, student Centrum voor Ziekenhuisen Verplegingswetenschap, Katholieke Universiteit Leuven
 • Bert D’Alleine Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
 • Margareta Haelterman, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
 • Nadia Mets, secretariaat BVGG
 • Aldo Perissino, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
 • Muriel Quinet, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
 • Virginie Vanlerberghe, student Centrum voor Ziekenhuisen Verplegingswetenschap, Katholieke Universiteit Leuven