Prakijkrichtlijn

Deze richtlijn kan je helpen om in de dagelijkse praktijk valincidenten te detecteren, na te kijken en te behandelen, om zo nieuwe valincidenten en de mogelijk ernstige gevolgen te voorkomen. Meer achtergrondinformatie over de problematiek, het belang en de ontwikkeling van een deze richtlijn vind je in de inleiding

Deze aanpak is

  • multidisciplinair: geriaters, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en ergotherapeuten
  • gericht op de geriatrische hoogrisicopatiënt in het ziekenhuis
  • getest op haalbaarheid door 17 ziekenhuizen verspreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel

De strategie verloopt in 4 fasen:

  1. case finding: opsporen van de hoogrisicopersonen
  2. multifactoriële evaluatie: in kaart brengen van risicofactoren en oorzaken
  3. multifactoriële interventies: aanpak en behandeling
  4. transfer van informatie bij ontslag

Als praktijkmateriaal kan een werkfiche gedownload worden die bruikbaar is voor de dagelijkse praktijk.

Daarnaast wordt er in de richtlijn verwezen naar bijlagen die je hier kan downloaden:

De aanpak is ook in boekvorm verkrijgbaar via Acco.