Valpreventie bij de geriatrische patiënt in het ziekenhuis

Het Belgisch College van Geneesheren voor de Dienst Geriatrie heeft in 2007, in samenwerking met een aantal experten en medewerkers uit klinische en wetenschappelijke instellingen, een leidraad ontworpen voor een uniforme aanpak van valproblematiek op de G-dienst in het ziekenhuis. In het voorjaar van 2008 werd in een pilootstudie de haalbaarheid van deze richtlijn in de praktijk nagegaan. De richtlijn zal voorlopig niet worden geupdate. Voor een meer recentere richtlijn kan NICE (2013). Falls: assessment and prevention of falls in older people geraadpleegd worden.

Voor het gebruik van fysieke fixatie kan je de volgende richtlijn raadplegen: 'Richtlijn betreffende vrijheidsbeperkende maatregelen ter beveiliging van de patiënt in de UZ Leuven' (Milisen et al., 2006).