Valpreventie zorg

Valpreventie ... maak er samen met ons werk van!

Het EVV brengt val- en fractuurpreventie onder de aandacht van thuiswonende ouderen, ouderen in woonzorgcentra, hun familie en alle gezondheidszorg- en welzijnswerkers.

Voor het welzijn van de ouderen in hun dagelijkse omgeving (thuis of in een woonzorgcentrum) dienen wetenschap en praktijk op elkaar afgestemd te worden. De aangeboden val- en fractuurpreventiemaatregelen, richtlijnen en tips op deze website zijn gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke evidentie, rekening houdend met de haalbaarheid in de thuisomgeving en het werkveld.