Praktijkrichtlijn voor gezondheidszorgwerkers in de thuissetting

De praktijkrichtlijn valpreventie Vlaanderen die je op deze pagina terugvindt, biedt een overzicht van datgene wat, op basis van de best beschikbare wetenschappelijke evidentie, effectief is in het voorkomen van valincidenten bij thuiswonende ouderen, aangevuld met de nodige klinische expertise van de leden van de werkgroep thuiszorg van het EVV.

Deze praktijkrichtlijn is een integratie van de 'uniforme aanpak valpreventie vlaanderen' met 'BOEBS, Blijf Op Eigen Benen Staan', aangevuld met een luik over fractuurpreventie. Vanaf heden wordt deze nieuwe geïntegreerde praktijkrichtlijn omschreven als ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’ in plaats van 'uniforme richtlijn valpreventie Vlaanderen'. Iedere oudere is immers uniek. Hoewel val- en fractuurpreventie om een zekere structuur vraagt, hoeft de aanpak niet noodzakelijk uniform te zijn voor alle ouderen. Een inleiding en historiek van de praktijkrichtlijn vind je hier.

De praktijkrichtlijn bestaat uit drie onderdelen:

Het eerste deel 'algemene gezondheidspromotie met de focus op valpreventie' focust op de gehele bevolking. Het gaat voornamelijk over sensibilisatie, educatie, motivatie en opvolging. Het tweede onderdeel 'valpreventie bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico' wordt uitgevoerd door volgende gezondheidswerkers: huisarts, verpleegkundige, kinesitherapeut en ergotherapeut. Hieronder behoort case finding, multifactoriële evaluatie, multifactoriële interventies en follow-up. Het derde deel 'fractuurpreventie bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico' van de praktijkrichtlijn geeft een overzicht van fractuurpreventiemaatregelen en is in de eerste plaats bedoeld voor huisartsen.

Daarnaast vormt de motivatie van de oudere persoon en zijn omgeving een belangrijk aspect voor het welslagen van valpreventiemaatregelen. Meer informatie vind je onder het thema 'Hoe ouderen motiveren'.

Een overzichtsschema en de werkfiche kan je hier downloaden. De bijlagen en bijhorende video’s vind je onder downloads.