Privacy Policy

Het expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen draagt zorg voor uw privacy. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. In dit geval handelt het EVV daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Het EVV verwerkt als persoonlijk gegeven enkel e-mailadressen, met het oog op het leggen van verdere contacten tussen het EVV en geïnteresseerden.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen
Centrum voor Ziekenhuis-en Verplegingswetenschap
Kapucijnenvoer 35 blok d bus 7001
3000 Leuven

Kennisname

U kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan het EVV (expertisecentrum@valpreventie.be) en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien u in de toekomst niet gecontacteerd wenst te worden, zullen uw gegevens op uw verzoek uit de betrokken lijsten worden geschrapt.

Veiligheid

Het EVV verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Toestemming

Door u akkoord te verklaren met deze voorwaarden en condities geeft u ook uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.