Vraag van de maand: september

September 2017

Hoe als zorgkundige of verpleegkundige aan valpreventie doen bij oudere bewoners?

Als verpleeg- of zorgkundige speel je een belangrijke rol in het voorkomen van een val bij jouw bewoners. Een val wordt meestal veroorzaakt door de aanwezigheid van meerdere valrisicofactoren. De meest voorkomende en veranderbare valrisicofactoren zijn:

1)     Evenwicht, mobiliteit en spierkracht
2)     Medicatie
3)     Orthostatische hypotensie
4)     Zicht
5)     Voeten en schoeisel
6)     Omgeving en gedrag
7)     Urinaire incontinentie
8)     Valangst

Daarom kan je via verschillende acties aan valpreventie doen. Deze acties worden uitgebreid beschreven in de praktijkrichtlijn voor valpreventie in woonzorgcentra. Ze worden opgedeeld naar evaluaties, interventies en follow-up. In de praktijkrichtlijn kan je de bijhorende evaluatie, interventies en maatregelen vinden om valincidenten te voorkomen. Zo kan je bijvoorbeeld ouderen stimuleren om op een veilige manier te blijven bewegen. Je werkt hiermee aan evenwicht, mobiliteit, spierkracht en valangst; belangrijke valrisicofactoren. 

Daarnaast is het belangrijk om indien er toch een val plaatsvindt deze goed te registreren. Registratie maakt een goede opvolging en ontwikkeling van acties ter preventie mogelijk.  Op voorzieningsniveau kan men een overzicht maken van alle valincidenten die in een bepaalde periode plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan men trends zien in het aantal vallen, dit terugkoppelen naar de afdelingen en het valpreventiebeleid hierop evalueren en, indien nodig, aanpassen. Valregistratie op niveau van de individuele bewoner geeft de mogelijkheid om de context waarin het valincident van een individuele bewoner zich afspeelde, alsook de mogelijke oorzaken in kaart te brengen en hierop in te spelen om een nieuwe val in de toekomst te voorkomen. Meer informatie kan je hier vinden.