Vraag van de maand: augustus

Biedt het EVV Franstalig materiaal aan?

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) is niet in de mogelijkheid Franstalige versies van hun documenten ter beschikking te stellen. Voor zover wij weten bestaat er geen Waalse tegenhanger van het EVV. Voor Franstalige informatie over valpreventie verwijzen we u graag door naar de website van Prevention of Falls Network for Dissemination (ProFouND). Dit is een Europees Netwerk voor valpreventie met een focus op een effectieve implementatie van valpreventie strategieën. Hier kan u een aantal Franstalige promotiematerialen terugvinden. Franstalige richtlijnen kan u ook via volgende linken terugvinden.
 https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_Chute_Patients_Etablissements_Sante.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/vieillissement-aines/publications/publications-grand-public/chutes-chez-aines- canada-deuxieme-rapport.html#s4-1
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/830.pdf
Tevens kunnen we u doorverwijzen naar een Franstalige website, waar u verschillende artikels en verslagen kan terugvinden in verband met val-en fractuurpreventie. Indien bovenstaande niet volstaat kan u, mits correcte verwijzing naar de originele documenten, de materialen van het EVV vertalen. Indien u deze vertaling voor andere doeleinden dan louter persoonlijk gebruik wilt hanteren, ontvangen we graag de finale versie ter goedkeuring.