Vraag van de maand: juli

Waarom en wanneer wordt een val geregistreerd in een WZC?

Een val wordt gedefinieerd als “een onverwachte gebeurtenis waarbij de oudere op de grond, vloer of een lagergelegen niveau terechtkomt”. Het aantal valincidenten is in het bijzonder hoog in woonzorgcentra: vijftig tot 70% van de bewoners valt één keer per jaar, waarvan 67% herhaaldelijk valt. Vaak wordt een val in woonzorgcentra geregistreerd indien de bewoner een letsel opliep. Een val zonder letsel wordt helaas niet altijd geregistreerd. Hierdoor zien we een sterke onderschatting van het aantal valincidenten in woonzorgcentra.
Toch is het noodzakelijk dat zorgverleners elke val (met of zonder letsel) systematisch registreren, want met deze registratie kan er actie ondernomen worden op zowel het voorzieningsniveau als op niveau van de individuele bewoner. Op voorzieningsniveau kan men een overzicht maken van alle valincidenten die in een bepaalde periode plaatsvinden. Aan de hand hiervan kan men trends zien in het aantal vallen, dit terugkoppelen naar de afdelingen en het valpreventiebeleid hierop evalueren en, indien nodig, aanpassen. Valregistratie op niveau van de individuele bewoner geeft de mogelijkheid om de context waarin het valincident zich afspeelde, alsook de mogelijke oorzaken in kaart te brengen en hierop in te spelen zodoende een nieuwe val in de toekomst te voorkomen. Een combinatie van de valregistratie met en zonder letsel, op voorzienings- en individueel niveau is ideaal om het valpreventiebeleid binnen de eigen organisatie te optimaliseren.
Meer info over de preventie van valincidenten in WZC kan je hier vinden.