Onderzoek

Implementation of Fall Prevention in Residential Care Facilities: a Systematic Review of Barriers and Facilitators
 
 
Een duurzame implementatie van valpreventie speelt een belangrijke rol. Daarom voerde het EVV een systematische literatuurstudie uit om barrières en facilitatoren te identificeren die de implementatie van valpreventie in woonzorgcentra beïnvloeden.
 
Op basis van onze zoekmethodologie werden in totaal 2240 onderzoeken gevonden in 5 verschillende databanken. Acht van deze onderzoeken voldeden aan onze inclusiecriteria en aan de hand hiervan konden we 44 determinanten identificeren die een invloed hebben op de implementatie van valpreventie waarvan 17 facilitatoren en 27 barrières. De meest geciteerde facilitatoren waren onder andere een goede communicatie en de beschikbaarheid van de juiste middelen en uitrusting binnen het woonzorgcentrum zelf. Personeel dat zich overweldigd, gefrustreerd of bezorgd voelt over hun vermogen om valincidenten aan te pakken, personeelstekort, beperkte kennis en vaardigheden en slechte communicatie zijn de meest geciteerde barrières.
 
Succesvolle implementatie van valpreventie hangt dus af van verschillende factoren, maar de focus moet gericht zijn op wijzigbare factoren zoals communicatie, kennis en vaardigheden. Effectieve valpreventiemaatregelen bestaan uit multifactoriële interventies gericht op het individueel valrisicoprofiel van iedere bewoner en zouden moeten worden aangepast aan context-specifieke barrières en facilitatoren.
 
Voor meer informatie kan u het volledig artikel raadplegen.