Plechtige inhuldiging Dr. Arlette Wertelaers fonds voor Valpreventie bij ouderen

Beste valpreventie sympathisant

Op dinsdag 25 april 2017 werd aan de KU Leuven het Dr. Arlette Wertelaers fonds voor Valpreventie bij ouderen plechtig ingehuldigd.

Dit Fonds heeft als doel de kennis en het onderzoek naar valpreventie bij ouderen te bevorderen.

Het fonds werd ingericht ter nagedachtenis van de in 2015 overleden dr. Arlette Wertelaers en haar leiderschap rond valpreventie in Vlaanderen.  Zij nam in het domein van de valproblematiek een voortrekkersrol op,  zowel als klinisch huisarts en als onderzoeker. Haar interdisciplinair gedachtengoed was een bijzonder krachtig signaal als aanpak voor de complexiteit van zorg en behandeling die valproblematiek vaak met zich meebrengt.

Aan dit fonds is de tweejaarlijkse “Prijs Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen” verbonden. Deze prijs beoogt het bekronen van innovatieve onderzoeksprojecten of praktijkinitiatieven in het domein van valproblematiek bij ouderen. De prijs heeft een waarde van €2500 en wordt voor het eerst uitgereikt tijdens de Week van de Valpreventie in 2018. De deadline voor het indienen van jouw project of initiatief is 30 september 2017.

Meer informatie over het fonds en hoe je dit kan steunen, alsook gedetailleerde informatie over het reglement m.b.t. deelname aan de “Prijs Dr. Arlette Wertelaers voor valpreventie bij ouderen” vind je via de volgende webpagina:

http://www.kuleuven.be/mecenaat/fondsen/geneeskunde/dr-arlette-wertelaers-fonds-voor-valpreventie-bij-ouderen