MFO 'Valpreventie en medicatie' goedgekeurd als kwaliteitsbevorderend programma

Het MFO “Valpreventie: het verband tussen medicatie en vallen”, werd door het RIZIV goedgekeurd als kwaliteitsbevorderend programma. Het programma staat vermeld op de website van het RIZIV en kan gebruikt worden om een lokaal MFO project aan te vragen. Regio’s die een aanvraag doen hebben recht op RIZIV budget voor de organisatie en opvolging van het MFO. Meer info kan je hier terugvinden.

 

MFO pakket valpreventie en medicatie: Wat is dat?

Een MFO, of Medisch Farmaceutisch Overleg, is een lokaal overleg waarbij verschillende hulpverleners een situatie bespreken aan de hand van casussen en richtvragen met als doel hierover afspraken te maken. In de thuissetting is het MFO in eerste instantie bedoeld voor artsen en apothekers, maar ook andere zorgverleners, zoals (hoofd)verpleegkundigen kunnen betrokken worden.
Belangrijk: Het MFO Valpreventie en medicatie is geen bijscholing als dusdanig over valproblematiek, maar focust zich wel op het maken van lokale afspraken over medicatie en valproblematiek. Als men een opleiding over valpreventie wenst, kan men beroep doen op de andere beschikbare vormingsmogelijkheden op www.valpreventie.be.

Download de verschillende onderdelen van het MFO-pakket:

Indien je een MFO wenst te organiseren, neem contact op: Apothekers met je lokale beroepsvereniging, Huisartsen met je LMN of huisartsenkring.