Legal Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

Website

De eigenaar van deze website is
Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV)
Centrum voor Ziekenhuis-en Verplegingswetenschap
Kapucijnenvoer 35 blok d bus 7001
3000 Leuven
België
Tel: +32(0)16 32 00 51 (nieuw telefoonnummer!)
Fax: ++32(0) 16 33 69 70

Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht de website te verlaten.

Toegankelijkheid

Het EVV probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.

Verantwoordelijkheid

De aangeboden informatie en materialen betreft een overzicht van datgene wat, op basis van de best beschikbare wetenschappelijke evidentie, effectief is in kader van val- en fractuurpreventie. Deze informatie en materialen hebben als doel een bijdrage te leveren aan een goede, verantwoorde en doelmatige zorg- en dienstverlening.

Bij wijzigingen of twijfel ten aanzien van de uitvoering van procedures, weergegeven in het beeld- en videomateriaal of in situaties waarin deze procedure niet voorziet, kan men een e-mail sturen naar expertisecentrum@valpreventie.be, zodat mogelijke onduidelijkheden of tekortkomingen onmiddellijk kunnen gecorrigeerd worden en bij een volgende revisie worden opgenomen.

Afwijken van de vermelde procedures op deze website kan soms noodzakelijk zijn, doch men zal het afwijken van deze procedure te allen tijde moeten kunnen motiveren. De procedure kan en mag nimmer de plaats innemen van het eigen denken en handelen van de hulpverlener. De hulpverlener kent en neemt bij het hanteren van de procedure zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Het specifieke beeld- en videomateriaal van het UZ Leuven die u hier elektronisch kan raadplegen, is uitgewerkt in opdracht van UZ Leuven en is uitsluitend bestemd voor toepassing en aanwending binnen UZ Leuven. Betrokken tekst is auteursrechtelijk beschermd. Hij mag op geen enkele wijze, ook niet ten dele, worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om deze webpagina te kunnen bekijken), gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, openbaar gemaakt of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UZ Leuven. De proceduretekst werd met de nodige zorg voor doeltreffendheid, volledigheid en juistheid opgesteld. Dit sluit niet uit dat hij onvolkomenheden kan bevatten.

Het EVV kan niet door derden aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade bij wie dan ook naar aanleiding van het ter kennis nemen, toepassen of aanwenden van de in de tekst voorkomende informatie en eventuele verwijzingen. Alle vermelde informatie heeft daarenboven een louter algemeen karakter, en is niet direct bestemd voor individuele personen en concrete situaties. Alle verantwoordelijkheid berust steeds uitsluitend bij degene die de informatie betreffende de procedure gebruikt, op welke wijze ook.

Derde partijen

U kan via deze website in contact komen met derde partijen via links die in deze website zijn opgenomen. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat het EVV hier geen deel van uitmaakt, en dat u het EVV niet verantwoordelijk zal stellen mocht deze communicatie tot schade lijden.

De website kan links bevatten naar andere websites door derde partijen beheerd. Het EVV kan geen permanente controle op deze sites uitoefenen.

Copyright

Alle informatie en documenten op deze website kunnen vrij gebruikt worden, op voorwaarde dat wordt verwezen via volgende referentie: Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, geraadpleegd op dag maand jaar, www.valpreventie.be.

Indien aanpassingen worden aangebracht aan documenten, ontvangen we graag een kopie.

Systeem integriteit

U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen.

Bevoegde wethouder

Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Leuven.