Award Week van de Valpreventie 2018

De ‘Award Week van de Valpreventie’ wordt uitgereikt aan die organisatie die valpreventie op een veelzijdige manier in de kijker zet en aandacht heeft voor volgende criteria: een origineel initiatief, extra aandacht voor moeilijk te bereiken ouderen en een samenwerking tussen verschillende actoren. Liefst 110 organisaties uit verschillende settings (thuissetting, woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere) streden mee voor de Award, waarvan slechts eentje de winnaar kan zijn.
Het EVV is dan ook zeer blij om het project van Wijkgezondheidscentrum Botermarkt uit Ledeberg als winnaar van de ‘Award Week van de Valpreventie 2018’ uit te roepen. 

Het winnende initiatief vertrekt vanuit de visie dat de context van de oudere een belangrijke rol speelt op het valrisico van de oudere. Daarom wilde men naast het onmiddellijk aanspreken van de ouderen, ook de kinderen en kleinkinderen betrekken. De kleinkinderen werden aangesproken via een kleurplaat voor oma of opa. Op de achterkant van de kleurplaat staat bondige informatie over valrisico's en de ‘Week van de Valpreventie’ voor de kinderen en de ouderen. Om de anderstalige gemeenschap in Ledeberg te kunnen bereiken werd informatie in meerdere talen aangeboden, waaronder het Turks, Arabisch, Engels, Frans, Russisch en Nederlands.

    

Verder werd er een grote 'elektro-quiz' in de wachtzaal geïnstalleerd waarbij bij een juist antwoord een lampje ging branden. 

Niet enkel de medewerkers van het Wijkgezondheidscentrum werden betrokken; men sprak ook andere zorgverleners uit de buurt aan. Deze gingen tijdens de Week van de Valpreventie op huisbezoek bij ouderen waar een gesprek werd aangegaan over vallen en waarbij de woning kritisch werd bekeken. 

Proficiat! Wijkgezondheidscentrum Botermarkt ontvangt een geldprijs ter waarde van 250 euro, te investeren in valpreventie. Naast onze winnaar, bedanken we ook graag alle andere organisaties die valproblematiek onder de aandacht brachten. Het steeds groeidend aantal deelnemende organisaties toont aan dat vele organisaties in Vlaanderen gemotiveerd en inspirerend werken rond valpreventie. Doe vooral zo verder en wie weet sleept jouw organisatie volgend jaar de Award in de wacht!

De officiële prijsuitreiking volgt later dit jaar. Sfeerbeelden van de uitreiking zullen dan op de website verschijnen, in onze VALNIeuwsbrief, op Facebook en op Twitter.