Week van de Valpreventie 2018

De 7de editie van de Week van de Valpreventie vond plaats van 23 april tot en met 29 april 2018. Met de slogan ‘Blijf in beweging, doe het veilig!’ moedigden we, net zoals vorig jaar, iedere oudere aan om zoveel mogelijk te bewegen, maar wel op een veilige manier. Dit wil zeggen met aandacht voor de verschillende valrisicofactoren zoals verminderd zicht, laag vitamine D-gehalte, valangst, medicatie, onveilige omgeving, onaangepast schoeisel, …  
Alle verenigingen, organisaties, intermediairs, woonzorgcentra, gezondheid- en welzijnswerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers, werden opgeroepen om allerlei activiteiten rond valpreventie te organiseren.
En we kunnen spreken van een succes! Met meer dan 1121 deelnemende organisaties werd dit jaar opnieuw het record verbroken. Op naar een volgende top-editie!