Het succes van de Week van de Valpreventie!

Het concept van de ‘Week van de Valpreventie’ ontstond in 2010 vanuit het LOkaal GezondheidsOverleg (Logo) West-Vlaanderen. Gezien het succes, werd vanaf 2012 de ‘Week van de Valpreventie’ uitgebreid naar gans Vlaanderen. Tijdens deze editie lag de focus op ‘valpreventie in woonzorgcentra’. Dit naar aanleiding van de publicatie van de Vlaamse praktijkrichtlijn voor woonzorgcentra. Tijdens editie 2013 lag de focus op 'bewegen', één van de belangrijkste factoren om vallen te voorkomen. De algemene doelstelling is dan ook ouderen aansporen om zo lang mogelijk fit en actief te blijven! Met steun van Janine Bischops lanceerden we dan ook met groot succes onze campagne 'Dans je leven lang!'. Gezien het succes van deze campagne, werd dit concept herhaald tijdens editie 2014. Opnieuw werd het alweer een bruisende en levendige editie. Talrijke dansfeesten, seniorenbals, golden zumbasessies, zitdans, stoelaerobics of repetities van dansgroepen werden via onze teller geregistreerd door 174 verschillende organisaties. Het oplopen van de teller kon online gevolgd worden. De 'uitdaging' van 10000 dansende ouderen werd vlot gehaald.
In 2015 werd een nieuwe campagne gelanceerd: 'Van slaappillen kan je vallen'. Het geneesmiddelengebruik bij ouderen ligt immers erg hoog en sommige geneesmiddelen verhogen de kans op een val. Om de aandacht op het gebruik van slaapmedicatie nog te versterken, werd dit concept in 2016 herhaald. In 2017 was er nieuwe campagne, mét een nieuw thema. Binnen het thema 'Blijf in beweging, doe het veilig' werden ouderen aangemoedigd om zoveel mogelijk te bewegen, maar wel op een veilige manier. Dit wil zeggen dat men voldoende aandacht schenkt aan de verschillende valrisicofactoren zoals verminderd zicht, laag vitamine D-gehalte, valangst, medicatie, onveilige omgeving, onaangepast schoeisel, … Dit thema werd in 2018 herhaald. 

De voorbije jaren kregen we ook heel wat (regionale) mediabelangstelling, of gingen organisaties zelf aan de slag met de camera in de hand. Neem snel een kijkje!